Thursday, January 5, 2012

Yleisimmät kielioppivirheet


Yleisimmät kielioppivirheet

Tälle sivulle on koottu yleisimpiä kielioppivirheitä. Kaikkien suomentajien on syytä lukea ohje ainakin niiden osa-alueiden osalta läpi, joilla uskovat kaipaavansa harjaantumista.
Lauseentekijöiden määritelmätsubjekti = lauseenjäsen, joka ilmaisee tekijän
predikaatti = lauseenjäsen, joka ilmaisee tekemisen
objekti = lauseenjäsen, joka ilmaisee tekemisen kohteen

LUKUKONGRUENSSI

Lukukongruenssi merkitsee sitä, että monikollisen subjektin predikaatti on monikossa ja yksikössä olevan subjektin predikaatti yksikössä.
Ei: Pojat on pihalla.
VaanPojat ovat pihalla.
Ei: Hommat on alkanut hidastua.
Vaan: Hommat ovat alkaneet hidastua.

Predikaatin taivutukseen vaikuttaa yleensä subjektin muodollinen luku eikä tarkoitettujen asioiden määrä. Kun subjektia ennen on numeraali, predikaatin taivutus määrää lauseen merkityksen.
Epämääräinen muoto: Kolme kissaa temmeltää. (Kissoja ei ole ennen nähty, ja vasta nyt joku toteaa, että ne temmeltävät.)
Määräinen muoto: Kolme kissaa temmeltävät. (Nyt samat kissat ovat tuttuja ja niistä puhutaan monikossa.)

Joissakin tapauksissa predikaatti on yksikössä, vaikka subjekti on monikossa:
 1. Eksistentiaalilauseessa predikaatti ilmaisee olemassaoloa, olemaan tulemista tai olemasta lakkaamista. Tällöin subjekti on yleensä lauseen lopussa.
  Pojilla oli mainiot juhlat.Hurjastelijoille tuli kirpaisevat sakot.
 2. Omistuslauseessa on omistajaa ilmaiseva sana, olla-verbi sekä lopussa subjekti. Omistuslause muodostetaan englannissa have- ja ruotsissa ha-verbillä. On kuitenkin muistettava, että vastaavaa rakennetta (omata) ei voi suomessa käyttää.
  Ei: Omaan siniset silmät.
  Vaan: Minulla on siniset silmät.
 3. Predikaatti on yksikössä, jos monikollinen subjekti on merkitykseltään yksiköllinen.
  Yhdysvallat sijaitsee Pohjois-Amerikassa.
  Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta.
 4. Predikatiivilauseessa predikaatti voi määräytyä joko subjektin tai predikatiivin mukaan.
  Urheilun ongelma on/ovat huumeet.
  Ikävin piirre kieliopissa on/ovat monimutkaiset säännöt.
 5. Yhtä henkilöä teititeltäessä verbin partisiippimuoto (esim. tehnyt) on yksikössä.
  Ei: Rouva ministeri, oletteko tehneet asialle mitään?
  Vaan: Rouva ministeri, oletteko tehnyt asialle mitään?

  Ei: Herra Virtanen, ettekö kuulleet asiasta mitään?
  Vaan: Herra Virtanen, ettekö kuullut asiasta mitään?

Ongelmia aiheuttavat myös rakenteet, joissa predikaatti onkin passiivissa ja objektia luullaan subjektiksi.
Ei: Tietyt kriteerit ovat täytetty.
Vaan: Tietyt kriteerit on täytetty.

SUORA KÄÄNNÖS

Kun englannista käännetään suoraan suomeksi, lauseista tulee usein vaikeasti ymmärrettäviä ja lauserakenteista paistaa läpi englannin kieli. Varmista siis, että lukija ymmärtää varmasti, mitä lauseet tarkoittavat.

Kapulakieli
Näissä puitteissa toimet liittyen töiden tekemiseen suoritetaan huomisen päivän osalta työntekijöiden puutteesta johtuen pitkässä juoksussa meidän toimestamme säästä riippuen.
Äskeisessä lauseessa oli kapulakielelle tyypillisiä piirteitä: konkreettisuuden välttelyä, kankeita ilmauksia, pitkä ja epäselvä lause. Suomen kielen tulee olla selkeää, ja sen keskeisen asian on tultava lukijalle selväksi. Usein käännettäessä englannista suomeksi virkkeet ovat pitkiä. Virkkeitä jatketaan varsinkin uusilla lauseilla ja-konjunktion avulla. Tällöin mieti, mihin kohtaan virke kannattaisi päättää ja mistä uusi kannattaisi aloittaa. Lyhyet virkkeet ovat ymmärrettäviä.


Agenttipassiivi
Kapukakieli suosii substantiivin ja passiivin yhdistelmiä, vaikka olisi suotavampaa käyttää pelkkää verbiä. Tällaista passiivirakennetta kutsutaan agenttipassiiviksi, ja sitä käytetään englannissa.
Englanniksi: The room is cleaned by the girls.
Ei: Huone siivotaan tyttöjen toimesta.
Vaan: Tytöt siivoavat huoneen.

Abstraktit sanat

Kapulakieltä syntyy silloin, kun englanninkielisiä sanoja ei suomenneta vaan käännetään suoraan. Näin syntyneet sanat ovat merkitykseltään abstrakteja, ja niiden merkitys lauseessa on täysin yhdentekevä.
Ei: pitkässä juoksussa
Vaan: ennen pitkää, ennemmin tai myöhemmin

Merkitykseltään tyhjät fraasit

Kapulakielen fraasit mutkistavat lauserakennetta, ja ne voidaan korvata paremmalla ilmauksella.
Johtuen ja riippuen voivat tehdä lauseesta monimutkaisen, koska modaalilauseenvastiketta on käytetty väärin. Sanoja tulisi välttää; ne voi lähes aina korvata paremmalla ilmauksella.
Muita fraaseja, joita tulisi välttää, ovat panostaa, omata, pyrkiä, suorittaa, sisältäen, kokonaisvaltainen, painopiste, panos, sektori, suuruusluokka, jatkossa, kohdalla, mittakaavassa, osalta, näin ollen, pitkässä juoksussa, puitteissa, suhteen, taholla, toimesta.

PRONOMINIT

Indefiniittipronominit - joku vai jokin
Usein esineisiin tai ihmisiin viitataan väärillä pronomineilla. Joku (jonkun, jotakuta, jollekulle) kaikkine sijamuotoineen viittaa ihmiseen ja jokin (jonkin, jotakin, jollekin) asiaan tai esineeseen.
Ei: Jotkut asiat jäivät vaivaamaan minua.
Vaan: Jotkin asiat jäivät vaivaamaan minua.

Ei: Joidenkin mielestä free jazz ei ole musiikkia.
Vaan: Joidenkuiden mielestä free jazz ei ole musiikkia.
Jokin-pronominin voi joissakin yksikön sijamuodoissa taivuttaa kahdella tavalla (esim. jotain/jotakin, jossain/jossakin). Vastaavien sijamuotojen monikossa k-kirjain on pakollinen: joitakin, joinakin, joissakin, joistakin, joillakin, joiltakin.

Kuka vai ketä

Kysyvän pronominin kuka asemesta ei sovi käyttää muotoa ketäKetä on lauseenjäsenenä aina objekti,kuka on subjekti.
Ei: Ketä sinä olet?
Vaan: Kuka sinä olet?

Korrelaatti - mihin pronominilla viitataan

Ole tarkkana, mihin viittaat pronominilla tai prominaliinisella sanalla. Sitä sanaa tai lausetta, johon pronomini viittaa, kutsutaan korrelaatiksi. Kun puhutaan jostakusta, häneen voi seuraavassa lauseessa viitata hän-pronominilla. Jos virkkeessä puhutaan kahdesta ihmisestä, ensimmäiseen viitataanhän-pronominilla ja toiseen tämä-pronominilla.
Isä hävisi äidin kanssa käydyn vedon, ja hän joutui maksamaan tälle kympin.
Mikäli mahdollisia ihmisiä, joihin viitataan, on useampi, käytä pronominien sijaan nimiä, jottei sekaannusta synny. Se-pronominin käytössä on oltava erityisen tarkka. Se voi viitata edellisen lauseen subjektiin, objektiin tai koko lauseen predikaattiosaan.
Auto ajoi ojaan, ja sitä (= autoa) ei saatu pois.
Auto ajoi ojaan, ja se (= oja) oli täynnä vettä.
Auto ajoi ojaan, ja se (= ojaan ajaminen) ärsytti minua.

Kun se-pronominilla viitataan lauseen predikaattiosaan, on saa virkkeestä ymmärrettävän viittaamalla predikaattiosaan asia-sanalla.
Auto ajoi ojaan, ja asia ärsytti minua.

Relatiivipronominit - joka vai mikä

Joka viittaa edelliseen sanaan; välissä voi olla vain postpositio.
Tässä on kaava, joka kattaa kaikki kemian opit.
Menin lenkille koiran kanssa, joka pitää lenkkeilystä.

Jos korrelaatti on kaukana joka-pronominista, korrelaatti osoitetaan sanoilla se tai sellainen.
Tässä on sen tohtorin väitöskirja, jonka näimme kesällä.

Mikä viittaa
 • edelliseen lauseeseen
  Muusikon panostuksen kuulee musiikista selvästi, mikä on minusta ihailtavaa.
 • superlatiiviin tai superlatiivin määrittämään sanaan
  Tämä on parasta, mitä tiedän.Se on huonoin kirja, minkä/jonka olen koskaan lukenut.
 • asiaa tarkoittavaan pronominiin (se, kaikki, muu, sellainen)
  Se, mikä sinusta on hölynpölyä, on minusta järkevää.

OMISTUSLIITTEET

Omistusliitettä käytetään persoonapronominissä genetiivissä, esimerkiksi ilmaisemaan, kenen jokin on.
minun autoni, sinun autosi, hänen autonsa, meidän automme, teidän autonne, heidän autonsa
mentyäni, mentyäsi, mentyään, mentyämme, mentyänne, mentyään
Ei: hänen kissa
Vaan: hänen kissansa

Ei: heidän tultua
Vaan: heidän tultuaan
Omistusliitettä ei tarvita pronominien meidän, teidän yhteydessä, kun niillä tarkoitetaan kuulumista johonkin läheiseen yhteisöön, esimerkiksi meidän perhe, teidän kylässä.

REKTIOT

Pystytään tehdä vai pystytään tekemään? Aletaan olemaan vai aletaan olla? Tietyt sanat vaativat toisen sanan määrämuotoon. Tätä rakennepiirrettä kutsutaan rektioksi. Yleisin virhe lienee alkaa tekemään.Alkaa-verbin rektio vaatii ensimmäisen infinitiivin lyhyemmän muodon (alkaa tehdä). Sanan muoto määräytyy tapauskohtaisesti, eli rektiot on opeteltava ulkoa. Joidenkin rektioiden kohdalla taivutus ratkaisee merkityksen Rektiosäännöille ei ole poikkeuksia; pääsanan missään muodossa rektio ei muutu.

Oikeita rektioita:
 • alkaa tehdä
 • joutua tekemään
 • lakata tekemästä
 • lopettaa tekeminen
 • onnistua tekemään
 • ruveta tekemään
 • ryhtyä tekemään
 • pystyä tekemään
 • edellytys johonkin
 • este jollekin
 • havaita joksikin
 • katsoa joksikin
 • kiinnostua jostakin
 • kiinnostus johonkin
 • kokea joksikin
 • kuvata joksikin
 • käsittää joksikin
 • merkitys jollekin
 • mieltää joksikin
 • myötämielinen jollekin
 • osallistua johonkin
 • ottaa kantaa johonkin
 • pitää jonakin
 • ratkaisu johonkin
 • selittää joksikin
 • selitys johonkin
 • syy johonkin
 • olla toivoa jostakin
 • tyytyväinen johonkin
 • ummistaa silmänsä joltakin
 • uskoa johonkin
 • uskoa joksikin
 • uskoa jotakuta
 • vaikutus johonkin

No comments: