Saturday, March 10, 2012

Lintujen äänet


MainPage  Top-rated pages  Birdeducation  Hirsipuu (Lintujen äänistä)  Opiskele lintujen ääniä  Suomenlinnut (Online lintukirja)


Suomessa pesivät linnut

Metsän Yleislinnut

Havumetsälinnut

Vanhan metsän linnut

Lehtimetsälinnut

Pensaikon ja puoliavoimen maan linnut

Pellon ja rakennetun maan linnut

Suolinnut

Tunturilinnut

Saaristolinnut

Karujen sisävesien linnut

Kosteikkolinnut

Lintujen järjestys yleisimmästä harvinaisempaanÄänien ja karttojen lähteet:Suomessa pesivät linnutMetsän Yleislinnut

 • 1 pajulintu
 • 2 peippo
 • 3 metsäkirvinen
 • 4 punakylkirastas
 • 5 järripeippo
 • 6 harmaasieppo
 • 7 hömötiainen
 • 8 talitiainen
 • 9 kirjosieppo
 • 10 urpiainen
 • 11 käpytikka
 • 12 teeri
 • 13 käki
 • 14 käenpiika
 • 15 korppi


Havumetsälinnut

 • 1 vihervarpunen
 • 2 punarinta
 • 3 hippiäinen
 • 4 laulurastas
 • 5 leppälintu
 • 6 rautiainen
 • 7 töyhtötiainen
 • 8 pyy
 • 9 pikkukäpylintu
 • 10 pohjansirkku
 • 11 tiltaltti
 • 12 punatulkku
 • 13 närhi
 • 14 metsäviklo
 • 15 kuusitiainen
 • 16 isokäpylintu
 • 17 tilhi
 • 18 helmipöllö
 • 19 varpushaukka
 • 20 hiiripöllö
 • 21 viirupöllö
 • 22 kehrääjä
 • 23 huuhkaja
 • 24 ampuhaukka
 • 25 pähkinähakki
 • 26 kirjosiipikäpylintu
 • 27 lapinpöllö
 • 28 kangaskiuru


Vanhan metsän linnut

 • 1 metso
 • 2 puukiipijä
 • 3 kulorastas
 • 4 lapintiainen
 • 5 kuukkeli
 • 6 taviokuurna
 • 7 pohjantikka
 • 8 palokärki
 • 9 varpuspöllö
 • 10 kanahaukka
 • 11 idänuunilintu
 • 12 pikkusieppo
 • 13 maakotka
 • 14 sinipyrstö
 • 15 haarahaukka

  Tähän listaan voidaan myös sijoittaa

 • hömötiainen
 • leppälintu
 • tiltaltti
 • töyhtötiainen


Lehtimetsälinnut

 • 1 lehtokerttu
 • 2 sirittäjä
 • 3 mustarastas
 • 4 sinitiainen
 • 5 lehtokurppa
 • 6 mustapääkerttu
 • 7 peukaloinen
 • 8 kultarinta
 • 9 pyrstötiainen
 • 10 pikkutikka
 • 11 kuhankeittäjä
 • 12 mehiläishaukka
 • 13 lehtopöllö
 • 14 harmaapäätikka
 • 15 nokkavarpunen
 • 16 valkoselkätikka
 • 17 pähkinänakkeli
 • 18 valkopäätiainen


Pensaikon ja puoliavoimen maan linnut

 • 1 punavarpunen
 • 2 pensaskerttu
 • 3 hernekerttu
 • 4 pikkulepinkäinen
 • 5 satakieli
 • 6 viitakerttunen
 • 7 pensassirkkalintu
 • 8 luhtakerttunen
 • 9 kirjokerttu
 • 10 viitasirkkalintu
 • 11 mustapäätasku
 • 12 nummikirvinen
 • 13 sitruunavästäräkki

  Tähän listaan voidaan myös sijoittaa

 • pajusirkku
 • ruokokerttunen


Pellon ja rakennetun maan linnut

 • 1 räkättirastas
 • 2 keltasirkku
 • 3 västäräkki
 • 4 pensastasku
 • 5 varpunen
 • 6 kiuru
 • 7 kivitasku
 • 8 varis
 • 9 peltosirkku
 • 10 sepelkyyhky
 • 11 haarapääsky
 • 12 harakka
 • 13 räystäspääsky
 • 14 viherpeippo
 • 15 törmäpääsky
 • 16 töyhtöhyyppä
 • 17 kottarainen
 • 18 tervapääsky
 • 19 isokuovi
 • 20 naakka
 • 21 kesykyyhky
 • 22 fasaani
 • 23 hemppo
 • 24 pikkuvarpunen
 • 25 hiirihaukka
 • 26 uuttukyyhky
 • 27 tikli
 • 28 pikkutylli
 • 29 sarvipöllö
 • 30 peltopyy
 • 31 tuulihaukka
 • 32 mustavaris
 • 33 ruisrääkkä
 • 34 turkinkyyhky
 • 35 turturikyyhky
 • 36 mustaleppälintu
 • 37 viiriäinen
 • 38 keltahemppo

  Tähän listaan voidaan myös sijoittaa

 • keltavästäräkki
 • niittykirvinen
 • suopöllö


Suolinnut

 • 1 niittykirvinen
 • 2 keltavästäräkki
 • 3 liro
 • 4 riekko
 • 5 pikkukuovi
 • 6 valkoviklo
 • 7 suokukko
 • 8 mustaviklo
 • 9 jänkäsirriäinen
 • 10 vesipääsky
 • 11 jänkäkurppa
 • 12 isolepinkäinen
 • 13 kurki
 • 14 suopöllö
 • 15 pikkusirkku
 • 16 lapinkirvinen
 • 17 sinisuohaukka
 • 18 metsähanhi
 • 19 muuttohaukka

  Tähän listaan voidaan myös sijoittaa

 • kapustarinta


Tunturilinnut

 • 1 sinirinta
 • 2 kapustarinta
 • 3 lapinsirkku
 • 4 tylli
 • 5 pulmunen
 • 6 lapinuunilintu
 • 7 kiiruna
 • 8 tundraurpiainen
 • 9 keräkurmitsa
 • 10 lapinsirri
 • 11 piekana
 • 12 suosirri
 • 13 tunturikihu
 • 14 punakuiri
 • 15 sepelrastas
 • 16 tunturihaukka
 • 17 kiljuhanhi
 • 18 merisirri
 • 19 tunturikiuru
 • 20 vuorihemppo
 • 21 tunturipöllö
 • 22 pikkusirri


Saaristolinnut

 • 1 haahka
 • 2 lapintiira
 • 3 pilkkasiipi
 • 4 riskilä
 • 5 punajalkaviklo
 • 6 ruokki
 • 7 karikukko
 • 8 meriharakka
 • 9 merilokki
 • 10 kyhmyjoutsen
 • 11 luotokirvinen
 • 12 merihanhi
 • 13 lapasotka
 • 14 räyskä
 • 15 merikihu
 • 16 ristisorsa
 • 17 merikotka
 • 18 pikkutiira
 • 19 etelänkiisla
 • 20 valkoposkihanhi
 • 21 rantakurvi
 • 22 lumihanhi


Karujen sisävesien linnut

 • 1 rantasipi
 • 2 tavi
 • 3 sinisorsa
 • 4 telkkä
 • 5 haapana
 • 6 kalalokki
 • 7 kalatiira
 • 8 tukkakoskelo
 • 9 isokoskelo
 • 10 harmaalokki
 • 11 jouhisorsa
 • 12 kuikka
 • 13 selkälokki
 • 14 härkälintu
 • 15 alli
 • 16 laulujoutsen
 • 17 mustalintu
 • 18 uivelo
 • 19 kaakkuri
 • 20 koskikara
 • 21 virtavästäräkki


Kosteikkolinnut

 • 1 ruokokerttunen
 • 2 pajusirkku
 • 3 taivaanvuohi
 • 4 tukkasotka
 • 5 naurulokki
 • 6 silkkiuikku
 • 7 rytikerttunen
 • 8 punasotka
 • 9 nokikana
 • 10 lapasorsa
 • 11 pikkulokki
 • 12 mustakurkku-uikku
 • 13 heinätavi
 • 14 nuolihaukka
 • 15 luhtahuitti
 • 16 sääksi
 • 17 kanadanhanhi
 • 18 luhtakana
 • 19 ruskosuohaukka
 • 20 viiksitimali
 • 21 kaulushaikara
 • 22 harmaahaikara
 • 23 kultasirkku
 • 24 liejukana
 • 25 harmaasorsa
 • 26 rastaskerttunen
 • 27 mustapyrstökuiri
 • 28 mustatiira
 • 29 pikku-uikku
 • 30 pikkuhuitti
 • 31 kuningaskalastaja
 • 32 niittysuohaukka
 • 33 lampiviklo
 • 34 heinäkurppa
 • 35 ruokosirkkalintu
 • 36 pussitiainen
 • 37 kiljukotka

  Tähän listaan voidaan myös sijoittaa

 • haapana
 • sinisorsa
 • tavi


Lintujen järjestys yleisimmästä harvinaisempaan

 • 1 pajulintu
 • 2 peippo
 • 3 metsäkirvinen
 • 4 punakylkirastas
 • 5 järripeippo
 • 6 harmaasieppo
 • 7 vihervarpunen
 • 8 räkättirastas
 • 9 keltasirkku
 • 10 punarinta
 • 11 niittykirvinen
 • 12 lehtokerttu
 • 13 hippiäinen
 • 14 hömötiainen
 • 15 västäräkki
 • 16 talitiainen
 • 17 laulurastas
 • 18 kirjosieppo
 • 19 keltavästäräkki
 • 20 leppälintu
 • 21 pensastasku
 • 22 punavarpunen
 • 23 urpiainen
 • 24 rautiainen
 • 25 ruokokerttunen
 • 26 varpunen
 • 27 kiuru
 • 28 pensaskerttu
 • 29 töyhtötiainen
 • 30 pajusirkku
 • 31 sirittäjä
 • 32 kivitasku
 • 33 varis
 • 34 hernekerttu
 • 35 pyy
 • 36 pikkukäpylintu
 • 37 liro
 • 38 rantasipi
 • 39 käpytikka
 • 40 pohjansirkku
 • 41 tavi
 • 42 tiltaltti
 • 43 punatulkku
 • 44 mustarastas
 • 45 sinisorsa
 • 46 haahka
 • 47 telkkä
 • 48 peltosirkku
 • 49 teeri
 • 50 sepelkyyhky
 • 51 haarapääsky
 • 52 harakka
 • 53 sinitiainen
 • 54 metso
 • 55 närhi
 • 56 sinirinta
 • 57 taivaanvuohi
 • 58 tukkasotka
 • 59 lehtokurppa
 • 60 räystäspääsky
 • 61 viherpeippo
 • 62 puukiipijä
 • 63 naurulokki
 • 64 riekko
 • 65 pikkulepinkäinen
 • 66 törmäpääsky
 • 67 haapana
 • 68 metsäviklo
 • 69 töyhtöhyyppä
 • 70 käki
 • 71 kottarainen
 • 72 kalalokki
 • 73 kapustarinta
 • 74 kulorastas
 • 75 mustapääkerttu
 • 76 lapintiira
 • 77 kuusitiainen
 • 78 tervapääsky
 • 79 silkkiuikku
 • 80 kuovi
 • 81 kalatiira
 • 82 naakka
 • 83 lapintiainen
 • 84 pikkukuovi
 • 85 kesykyyhky
 • 86 kuukkeli
 • 87 lapinsirkku
 • 88 isokäpylintu
 • 89 taviokuurna
 • 90 peukaloinen
 • 91 valkoviklo
 • 92 tukkakoskelo
 • 93 isokoskelo
 • 94 harmaalokki
 • 95 suokukko
 • 96 jouhisorsa
 • 97 käenpiika
 • 98 tilhi
 • 99 mustaviklo
 • 100 pohjantikka
 • 101 satakieli
 • 102 kultarinta
 • 103 rytikerttunen
 • 104 fasaani
 • 105 jänkäsirriäinen
 • 106 vesipääsky
 • 107 helmipöllö
 • 108 pilkkasiipi
 • 109 riskilä
 • 110 punasotka
 • 111 varpushaukka
 • 112 nokikana
 • 113 hemppo
 • 114 jänkäkurppa
 • 115 lapasorsa
 • 116 palokärki
 • 117 varpuspöllö
 • 118 tylli
 • 119 pikkulokki
 • 120 pikkuvarpunen
 • 121 kuikka
 • 122 punajalkaviklo
 • 123 hiirihaukka
 • 124 selkälokki
 • 125 viitakerttunen
 • 126 ruokki
 • 127 uuttukyyhky
 • 128 pyrstötiainen
 • 129 härkälintu
 • 130 korppi
 • 131 isolepinkäinen
 • 132 tikli
 • 133 kanahaukka
 • 134 pikkutikka
 • 135 kurki
 • 136 pikkutylli
 • 137 pensassirkkalintu
 • 138 luhtakerttunen
 • 139 kuhankeittäjä
 • 140 sarvipöllö
 • 141 suopöllö
 • 142 pikkusirkku
 • 143 mehiläishaukka
 • 144 karikukko
 • 145 mustakurkku-uikku
 • 146 pulmunen
 • 147 peltopyy
 • 148 idänuunilintu
 • 149 hiiripöllö
 • 150 meriharakka
 • 151 viirupöllö
 • 152 heinätavi
 • 153 lapinkirvinen
 • 154 kehrääjä
 • 155 lapinuunilintu
 • 156 merilokki
 • 157 huuhkaja
 • 158 sinisuohaukka
 • 159 nuolihaukka
 • 160 kirjokerttu
 • 161 kiiruna
 • 162 ampuhaukka
 • 163 tundraurpiainen
 • 164 keräkurmitsa
 • 165 kyhmyjoutsen
 • 166 lehtopöllö
 • 167 harmaapäätikka
 • 168 lapinsirri
 • 169 tuulihaukka
 • 170 piekana
 • 171 pähkinähakki
 • 172 metsähanhi
 • 173 alli
 • 174 luotokirvinen
 • 175 laulujoutsen
 • 176 mustalintu
 • 177 uivelo
 • 178 luhtahuitti
 • 179 pikkusieppo
 • 180 merihanhi
 • 181 mustavaris
 • 182 kirjosiipikäpylintu
 • 183 sääksi
 • 184 kaakkuri
 • 185 kanadanhanhi
 • 186 lapinpöllö
 • 187 lapasotka
 • 188 kangaskiuru
 • 189 räyskä
 • 190 ruisrääkkä
 • 191 merikihu
 • 192 suosirri
 • 193 tunturikihu
 • 194 luhtakana
 • 195 ruoskosuohaukka
 • 196 punakuiri
 • 197 viitasirkkalintu
 • 198 koskikara
 • 199 nokkavarpunen
 • 200 maakotka
 • 201 viiksitimali
 • 202 sepelrastas
 • 203 kaulushaikara
 • 204 ristisorsa
 • 205 muuttohaukka
 • 206 merikotka
 • 207 sinipyrstö
 • 208 harmaahaikara
 • 209 kultasirkku
 • 210 liejukana
 • 211 harmaasorsa
 • 212 turkinkyyhky
 • 213 rastaskerttunen
 • 214 turturikyyhky
 • 215 pikkutiira
 • 216 etelänkiisla
 • 217 tunturihaukka
 • 218 mustapyrstökuiri
 • 219 valkoselkätikka
 • 220 valkoposkihanhi
 • 221 rantakurvi
 • 222 mustatiira
 • 223 kiljuhanhi
 • 224 haarahaukka
 • 225 pikku-uikku
 • 226 merisirri
 • 227 mustaleppälintu
 • 228 pikkuhuitti
 • 229 kuningaskalastaja
 • 230 viiriäinen
 • 231 tunturikiuru
 • 232 virtavästäräkki
 • 233 vuorihemppo
 • 234 niittysuohaukka
 • 235 lampiviklo
 • 236 tunturipöllö
 • 237 pähkinänakkeli
 • 238 pikkusirri
 • 239 mustapäätasku
 • 240 heinäkurppa
 • 241 nummikirvinen
 • 242 sitruunavästäräkki
 • 243 ruokosirkkalintu
 • 244 pussitiainen
 • 245 keltahemppo
 • 246 lumihanhi
 • 247 valkopäätiainen
 • 248 kiljukotka

Lähde: Väisänen Lammi Koskimies Muuttuva pesimälinnusto 1998


Site Sponsors sponsor logo sponsor logo sponsor logo WIRED

No comments: