Tuesday, October 11, 2011

TaidesanastoTakaisin pääsivulle
PIENI TAIDESANAKIRJA
Taidealan julkaisuista poimittuja ilmaisuja, käsitteitä ja kummallisuuksia. 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  
(Alkuun) 
AbstraktiKäsitteellinen, ajatuksellinen, vaikeatajuinen
AbsurdiJärjenvastainen, mieletön, mahdoton
AgitaatioYllytys, kiihotus
AkatemiaAlansa korkeimpia saavutuksia edustava tiede- tai taideseura
AkryylimaaliSynteettinen, nopeasti kuivuva ja kellastumaton maali, joka kehitettiin noin 1960
AktioToiminta, vaikutus
Aktuaalius, aktuaalisuusAjankohtaisuus, päivänpolttavuus
AkvatintaSyväsyövytys; graafinen menetelmä, jossa metallilevylle sirotellaan hienojakoista hartsijauhetta ja jossa valkeiksi jäävät alueet peitetään hapolla ennen syövyttämistä
AmanuenssiMuseon alempi virkamies
AmbivalenttiVastakohtaisia tunteita herättävä / Empivä, epävarma
AnaloginenSamankaltainen, yhdenmukainen, verrannollinen, vastaava / Analogian kautta syntynyt / Fyysisten määrien käsittelyyn perustuva,ei-digitaalinen
Anomalius~ Engl. anomalous = epäsäännöiinen, poikkeava; epämuodostunut
Appresiaatio~ Engl. appreciation = ymmärrys, käsitys, tietoisuus; arvostus; kiitollisuus; kallistuminen, arvonnousu
Apuraha~Valtion, kuntien tai yksityisten säätiöiden jakama eräänlainen toimeentulotuki kuuluisille taiteilijoille ja nuorille lupauksille
ArkkityyppiAlkukuva, kaikille yhteinen käsitys
ArtefaktiIhmisen tekemä esine / Teennäinen, luonnoton taide- tms. esine
Art decoEräs sisustus- ja koristetaiteen tyyli erityisesti 1940-50 -luvulla
Art nouveauUusi taide, jugendtyyli Ranskassa ja Belgiassa
AssemblaasiKolmiulotteisista, useimmiten löydetyistä, käytetyistä esineistä koostamalla tehty taideteos
AsymmetriaSymmetrian puute, epäsymmetrisyys
AteljeeKuvataiteilijan työtila
AttribuuttiTunnuspiirre, ominaisuus
AudiovisuualinenNäkö- ja kuuloaistiin perustuva
AutenttinenAito, väärentämätön, luotettava
AvantgardeKokeileva tai uraauurtava taiteellinen suuntaus
  
B (Alkuun) 
Banaali, Banaalistaa Mitäänsanomaton, kulunut, tympeä
Latistaa, muuttaa kuluneeksi, arkipäiväiseksi
BarokkiMahtipontinen tyylisuuntaus kuvaamataiteissa ja musiikissa 1600-luvulta 1750-luvulle
BiennaaliJoka 2.vuosi järjestettävä kansainvälinen näyttely, festivaali, tms.
Binaarioppositio~ Kahdesta osasta muodostuva vastakkaisuus, vastakohtaisuus
  
C (Alkuun) 
CarborundumTaidegrafiikan tekniikka, jossa uurteiden sijaan painolaatalle
tehdään kohoumia carborundum-hiekalla
  
D (Alkuun) 
DadaismiJärjenvastaisuutta ja naiviutta suosinut taidesuuntaus Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen
DammarMännyn pihkasta jalostettu vernissa, jota käytetään mm.
öljymaalien ohenteena sekä valmiin maalauksen viimeistelyyn
De-Alkuperä; vastakohta; irrottaminen, erottaminen; väheneminen
DebyyttiEnsimmäinen julkisuudessa esiintyminen
DekoraatioKoristaminen, somistaminen
DenotaatioSanan kielenulkoiseen maailmaan viittaava merkitys / Merkkifunktio
DespoottinenItsevaltainen, mielivaltainen
DifferentioidaEriyttää, erilaistaa, kehittää erilaiseksi
DikotomiaKahtiajako
DiptyykkiKaksiosainen maalaus tai reliefi
Diskurssi, diskursioKeskustelu, mielipiteiden vaihto
DiskursiivinenErittelevä, jäsentelevä, looginen, ei-intuitiivinen
DissektoidaRuumiin leikkely anatomisissa tutkimuksissa
DivisionismiTekniikka, jossa maalataan puhtailla, sekoittamattomilla väreillä pieniä rinnakkaisia alueita siten, että tietyltä etäisyydeltä tarkasteltuna värit sekoittuvat optisesti havainnossa
DogmaattinenAhdasmielinen, suvaitsematon, kritiikitön, epäkriittinen
DoktriiniOpinala, tiede, oppilauselma
DominanssiVallitsevat perinnölliset ominaisuudet, vallitsevuus
DynaaminenVoimia koskeva, voimaa sisältävä, liikkeeseen pyrkivä
  
E (Alkuun) 
EeppinenKertova
EfektiTeho, vaikutus
EksentrisyysEpäkeskisyys / Epätavallisuus, kummallisuus, omituisuus, omaperäisyys, erikoisuus
EkspansioLaajeneminen, laajentuminen, kasvu
EksplisoidaSelittää, tulkita, eritellä
Eksplisiitti, eksplisiittinenSuoraan ilmaistu, selvä, nimenomainen
EkspressionismiTaiteen suuntaus jossa todellisuus pyritään esittämään siten kuin se sisäisesti koetaan
ElektinenValinnainen
ElementtiPerusaine, osa, osatekijä, alkutekijä
EpigoniJäljittelijä, mukailija
EskapismiPako todellisuudesta
EskatologiaOppi ihmistä ja maailmaa kohtaavista lopunajan tapahtumista
Establishment(ti)Vallitseva yhteiskuntajärjestelmä, vakiintuneet valtarakenteet, vallanpitäjät
EstetiikkaKauneutta ja taidetta tutkiva tiede
EtabloidaVakiintua, vakiinnuttaa asemansa
EtnosentrismiRyhmäkeskeisyys, omaa ryhmää painottava
EtsausViivasyövytys, taidegrafiikan menetelmä, jossa kuva syövytetään hapolla metallilevyyn / Kyseisellä tekniikalla aikaansaatu vedos
  
F (Alkuun) 
FaktinenTodellinen, tosi, olemassaoleva, tosiasiallinen
FasiliteettiHelppous
FenomenologiaIlmiöiden tutkimus
FetissiEloton esine, usein ihmistä tai eläintä esittävä veistos, jolla uskotaan olevan maagisia voimia
Figuratiivinen taideEsittävä taide, jossa käytetään näkyvään todellisuuteen viittaavia muotoja
FiguuriHahmo, muoto, kuvio, kuva; kuvataiteessa erityisesti ihmishahmo
FiktiivinenKuviteltu, sepitteinen
FormaaliMuodollinen, formaattinen
FormaattiKirjan, paperin tms. koko
FormalismiTaiteessa: muodon nostaminen sisältöä tärkeämmäksi
FotoetsausTaidegrafiikan uusi menetelmä, valokuvasyövytys
FotostaattiValojäljentämisessä käytetty erikoiskamera
FragmenttiPalanen, pieni osa, katkelma, ote
FragmentaarinenPirstoutunut, katkonainen, epäyhtenäinen
Fresko Kostealle kalkkilaastipinnalle tehty seinä- tai kattomaalaus
  
G (Alkuun) 
GalleriaTila taidenäyttelyitä varten
Galvanoitu rautaToisella metallilla pinnoitettu rauta
GenealoginenSyntyperään liittyvä
GenreLaji, laatu, luokka; kirjallisuuslaji, lajityyppi
GerontologinenTiede joka tutkii vanhenemista sosiaalisesta ja psykologisesta näkökulmasta
GessoPohjusteaine maalauspohjille, joka koostuu useimmiten liidusta ja liimavedestä
GrafiikkaPiirros- ja painatustaide
Gromogeeninen vedosVärivalokuva
GroteskiNaurettavan liioiteltu, irvokas
Guassi Peittävä akvarelli- eli vesiväri
  
H (Alkuun) 
Happeningengl. vapaamuotoinen taide- tai muu tapahtuma, johon yleisö osallistuu
HeterogeeninenEpäyhtenäinen, sekalainen, monenlainen, ei-homogeeninen
HorisontaaliVaakasuora, vaakasuora viiva
HybridiRisteymä, eri lajeja tai rotuja risteyttämällä syntynyt yksilö
  
I (Alkuun) 
IdentifikaatioTunnistaminen, samastuminen
IgnoroidaSivuuttaa, ohittaa, ei piitata jostakin
IkonografiaMaalaustaiteen muotojen ja sisällön kuvaus
IkonologiaMaalaustaiteen merkitysten tutkimus, joka ottaa huomioon historiallisen ja kulttuurillisen kontekstin
IllusorinenEpätodellinnen, kuviteltu, näennäinen, harhaanjohtava
ImaginaarinenKuviteltu, epätodellinen
ImpastoPaksu maalikerros
Impressionismi1900-luvun lopulla syntynyt maalaustaiteen suuntaus joka pyrkii kuvaamaan tekijän vaikutelman kuvattavasta kohteesta
InstallaatioAsettelemalla toteutettu taideteos
IntegroituaYhdentyä, eheytyä
IntellektiÄly, älykkyys, ymmärrys
IntendenttiTaidelaitoksen johtaja; myös arvonimi
IntensiteettiVoimakkuus, teho, vahvuus
IntentionaalinenTarkoituksellinen, tavoitteellinen, tahallinen
Inter-Välissä; joukossa, mukana; joidenkin kesken, keskinäinen, välinen, yhteis-, vuoro-
InteraktiivinenVuorovaikutteinen, keskusteleva, kahteen suuntaan viestimisen mahdollistava
InterpretaatioTulkinta
IntertekstuaalisuusTekstien välisiä suhteita tutkiva kirjallisuustutkimuksen alue
IntuitioVälitön oivaltaminen ilman päättelyä tai kokemusta, vaistonvarainen tajuaminen
InventioMusikaalista kekseliäisyyttä ilmentävä pieni sävellys / Keksintö
IrrelevanttiEpäolennainen, merkityksetön, asiaan kuulumaton
Ite-taide~Kansantaide
ItsereflektioReflektoida= heijastaa / tuumailla, mietiskellä, harkita, järkeillä
  
J (Alkuun) 
Jury, jyryKilpailun tuomaristo, arvostelulautakunta
  
K (Alkuun) 
KabbalistinenJuutalaisten kabbalaan kuuluva, salaperäinen, mystinen
KalligrafiaKaunokirjoitus, kaunokirjoitustaito
Karaktääri, karakteriLuonne
KardinaalinenTärkeä, keskeinen
KarikatyyriPilakuva, pilapiirros / kuv. irvikuva, vääristymä
KartografiaKarttaoppi, kartan piirustus
KaseiiniMaitoproteiini, jota sekoitetaan pigmentteihin sideaineeksi
KeramiikkaPosliinin, fajanssin ja muiden savesta polttamalla valmistettujen tuotteiden 1800-luvulta peräisin oleva yleisnimi
KiasmaRistikkäisasento / ~Suomen Nykytaiteen Museon nimi
KiilapuuMaalauspohjan kehyspuu
Kineettinen veistotaideKolmiulotteisia, yleensä mekaanisesti liikkuvia veistoksia kutsutaan kineettisiksi
KitschTusinataide, rihkama, huonona pidetty tai huonosti tehty taide
KliseeKulunut ilmaisu / Kirjap. kuvalaatta
KollaasiErilaisista aineksista koostettu taiteellinen kokonaisuus, kooste
KolorismiVärivaikutusten tehokas käyttö
KoloristiTaidemaalari, jolle värit ovat tärkeitä ja joka hallitsee niiden tehokkaan käytön
KombinaatioYhdistelmä
KomponenttiOsa kokonaisuudesta, osatekijä
KompositioSommitelma
KonkretismiKonkreettinen taide, eräs abstraktin taiteen suuntaus
Konkreettinen=silminnähtävä, valaiseva, havainnollinen, aineellinen, fyysinen
KonnotaatioSanan sisältöä taydentävä vivahde, sivumerkitys
KonsensusSopu, yksimielisyys
KonseptiHahmotelma, käsikirjoitus, ajatus, idea / Piirustus, suunnitelma, harjoitelma
KonservaatioSäilyttäminen, kestävöinti
KonstruktioRakenne, rakennelma; muodostelma; ajatusrakennelma
KonstruoidaHahmotella, suunnitella, kehitellä, rakentaa
KontekstiTekstiyhteys, lauseyhteys / Yhteys, tausta
KontemplaatioMietiskely, syvämietteisyys, hartauteen hiljentyminen
KonventioSitoumus, sopimus, velvoite; totunnainen, yleinen tapa tai näkemys
KonventionalismiTotunnaisuuden seuraaminen, tavanomaisuuteen pyrkiminen
KromatiikkaVärioppi
Kromo- (yhdyssanoissa)Väriin liittyvä, värillinen, väri-
KromofotografiaVärivalokuvaus
KsylografiaPuunkaiverrus, puunpiirto, puupiirrosten tekeminen
KubismiEräs 1900-luvun alussa syntynyt taidesuuntaus, jossa korostuvat geometriset muodot
KuivaneulaTaidegrafiikan menetelmä, jossa kuparilevyä uurretaan terävällä välineellä ja jota usein käytetään yhdessä muiden syväpainotekniikoiden kanssa
KultakausiSuomen 1800-1900-luvun vaihteen taiteesta käytetty nimitys
KulööriVärisävy
KuraattoriValvoja, taiteessa näyttelyprojektin vetäjä
Kutsunäyttely~ (Arvostettu) taiteilija on virallisesti kutsuttu pitämään taidenäyttely jonka kutsuva taho kustantaa
Kuvamanipulaatio~Kuvan käsittely esim. tietokoneella
Käsitetaide~Nykytaiteen suuntaus, jossa teoksen sisäinen ajatus, idea, on ulkomuotoa tärkeämpi
  
L (Alkuun) 
LaseerataKuullottaa, maalata läpikuultavilla väreillä
Laterna magicaTaikalyhty, kuvanheittimen eli projektorin alkumuoto
LegitimoidaLaillistaa; vahvistaa, hyväksyä
LineaarinenPitkittäinen, viivallinen, viivoista koostuva, riveittäin järjestynyt / Yksinkertainen, mutkaton 
LingvistinenKieleen kuuluva tai liittyvä
LitografiaKivipaino, graafinen menetelmä, jossa vedostettava kuva piirretään kivelle rasvaisella liidulla / Kyseisellä tekniikalla tehty vedos
Logosentrismi~Puhekeskeisyys / Sanakeskeisyys
  
M (Alkuun) 
MaalauksellinenLuonnehdinta, jota käytetään teoksesta, jossa muodot määritellään sävysiirtymien eikä niinkään viivojen avulla
MaataideLaajamittainen taideteos, joka käyttää maankamaraa ilmaisuvälineenä
MakulatuuriViallinen paperi, hylätty painoarkki tms.
ManeeriKaavamainen tottumus, tapa, tyyli; teennäisyys
ManifestoidaTiedottaa, julkistaa, julistaa, ilmentää
MaterialisaatioAineellistuminen; hengen ruumillistuminen
MediumiVäliaine
Meta-Takana, jäljessä oleva / vieressä tai joukossa oleva
MetaforaKielikuva
MetodiikkaMenetelmät, menettelytavat, järjestelmät, konstit
MetonymiaIlmauksen tai sanan korvaaminen toisella, joka liittyy asiaan läheisesti
MezzotintoTaidegrafiikan syväpainomenetelmä, jossa kuva piirretään karhennettuun kuparilevyyn / Kyseisellä menetelmällä tehty kuva
MimeettisyysEngl. Mime=matkia, jäljitellä
Minimalismi1960-luvulla syntynyt taidesuuntaus, joka keskittyy voimakkaisiin, pelkisteisiin kuvioihin
MonotypiaGrafiikkaa muistuttava menetelmä, jossa kuva maalataan metalli- tai lasilevylle ja painetaan siitä paperille / Kyseisellä tavalla valmistettu uniikki vedos
MontaasiKuvakooste, kokoonpano, kokoaminen, asentaminen
MorfologinenMuoto-opillinen, muotoon liittyvä
Motiivi(Taiteessa) Aihe, pääajatus
  
N (Alkuun) 
NaivismiKuvataiteessa suunta, joka korostaa lapsekkuutta tai käyttää osaamattomilta vaikuttavia ilmaisukeinoja
NaturalismiTaiteen suuntaus (1800- ja 1900-luvun vaihteessa), joka tavoitteli äärimmäisen realistista todellisuuden kuvaamista
NeomodernismiUusmodernismi, eräs 1900-luvun taiteen suuntaus, jota ei kukaan osaa määritellä selkeästi
NomadiHeimo jonka toimeentulo perustuu muuttamiseen, vaellukseen
NonkonformismiMukautumattomuus samankaltaisuuteen tai vallitseviin näkemyksiin
Nykytaide~1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun taiteen uudet tyylisuunnat, sisältää mm: käsitetaide, mediataide, videotaide ym.
  
O (Alkuun) 
ObligatorinenPakollinen, välttämätön / Sitova, velvoittava
ObskuranttiTiedon leviämisen, valistuksen vastustaja
OffensiivinenHyökkäävä 
Okulosentrismi~Silmäkeskeisyys
OntologiaOppi olemisen perusominaisuudesta
OriginaaliAlkuteos, oikea, aito, väärentämätön
  
P (Alkuun) 
PanoraamaMaisema, näköala, yleisnäkymä jostakin korkealta tai edellistä esittävä lavea maalaus tai kuvasarja
PanoroidaKuvata elokuva- tai videokameraa oikealle tai vasemmalla kääntäen
ParadigmaTiettynä aikana yleisesti hyväksytty suuntaus, ajatuskaava,
periaate
ParadoksaalinenNäennäisesti mahdoton, ristiriitainen, järjenvastainen väite tai toteamus
ParafraasiSanan, ilmauksen tai tekstin toisin sanoin esitetty selvennys, kiertoilmaus
PaspartuuriKehyspahvi jossa on keskellä aukko kuvaa varten
PassepartoutKs. paspartuuri
PastellimaalausLiidusta valmistetuilla väripuikoilla maalaaminen karkeapintaiselle paperille tai näin tehty maalaus, pastelli
PastissiTaideteos joka jäljittelee toisen aikakauden tai taiteilijan tyyliä
PerformanssiTaiteilijan oman, mahdollisesti verhotun kehonkäyttö teatterinomaisessa tapahtumassa
Performatiivinen~Esittävä 
PittoreskiMaalauksellinen, silmää hivelevä  
PlastisuusMuovautuvuus / Veistoksellisuus / Sulavaliikkeisyys
Pluralismi~Moniarvoisuus, filosofian käistys jonka mukaan todellisuus muodostuu useista itsenäisistä perustekijöistä, perusilmiöistä
PoeettinenRunollinen; tunnelmallinen; runouteen liittyvä 
Poikkitaiteellinen~Taiteen eri lajeja sivuava ja niitä yhdistelevä 
Pointillismiks.Divisionismi
PoleeminenKiistelevä, väittelynhaluinen  
PoptaideYhdysvalloissa 1960-luvulla huippunsa saavuttanut taidesuuntaus, joka kuvasi ajan kaupallista massakulttuuria esim. sarjakuvia ja kulutustavaroita jäljittelemällä 
Post-Jälki-, myöhempi-, taka-
Postmoderni1970-luvulla modernismin pohjalta syntyneistä taiteen suuntauksista joissa mm. yhdistellään vapaasti erilaisia (perinnäisiä) tyylejä ja ammennetaan populaarikulttuuria  
Potretti~Valokuva, henkilökuva  
PragmaattinenToiminnallinen, käytännöllinen, suorituspainotteinen, hyötyä korostava
PresentaatioEsittely, esittäminen / Esitys
PrestiisiArvovalta, vaikutusvalta  
PrimitivismiTaiteessa pyrkimys alkeellisuuteen tai alkukantaisuuteen, primitiivisen taiteen piirteiden käyttö
ProblematiikkaVaikeudet, ongelmat / Pulmallisuus
Problematisoida,problemoida Käsitellä asian ongelmallisuutta, ongelmia tai keskustella niistä
Projektio~Kolmiulotteisen kuvion kuvaaminen kaksiulotteiselle pinnalle, esim. pallon kuvaaminen paperille; siten syntynyt kuvio 
Projisointi~Kuvastaa, heijastaa  
PropagoidaLevittää, tehdä tunnetuksi, yrittää voimakkaasti vaikuttaa mielipiteisiin
Prosenttiperiaate~Idea jonka mukaan valtion ja kuntien tulisi käyttää 1% julkisen rakentamisen varoista julkisiin taidehankintoihin
ProsessiTapahtumaketju, vaiheet  
ProsessitaideTaidesuuntaus, jossa teos samastetaan luomisprosessiin niin, että katsojalla on olennainen osuus tässä prosessissa. Suuntaus oli elinvoimaisimmillaan 1960- ja 1970-luvulla. 
PuupiirrosTaidegrafiikan menetelmä, jossa kuva leikataan puulaattaan siten, että värittömiksi tarkoitetut alueet poistetaan tai kyseisellä tekniikalla aikaansaatu vedos
  
Q (Alkuun) 
  
R (Alkuun) 
Re-Taaksepäin menevä / Päinvastaisesti tapahtuva / Uudestaan tapahtuva
Ready-made -teos~Tunnettu arkinen esine esitetään taideteoksena museossa tai taidegalleriassa
ReduktioPienentäminen, supistaminen, karsiminen; (esim.hinnan)pudottaminen; yksinkertaistaminen; lyhentäminen / Pienentyminen; supistuminen; karsiutuminen; putoaminen; yksinkertaistuminen; lyhentyminen
RedundanssiLiiallisuus, ylijäämä, tarpeettomuus, toiste
RedusoidaPienentää; supistaa; karsia; alentaa; yksinkertaistaa; vähentää; lyhentää
RedusoituaPienentyä; supistua, jne. ks.yllä
ReferenttiKertoja, selostaja / Lausunnon antaja / Keskustelun alustaja
ReflektoidaHeijastaa / tuumailla, mietiskellä, harkita, järkeillä
Rehabitaatio~Uudelleen asuttaminen
ReliefiKorkokuva, kuvanveistoteos, jossa plastiset kuvaesitykset ovat koholla pohjapinnasta eli taustasta
ReliikkiPyhäinjäännös
Reminenssi~Engl. Reminiscence = muistelu, muistelu, muisto
RenessanssiItaliasta 1300-luvulla alkanut muualle Eurooppaan levinnyt antiikin kulttuuria uudelleen henkiin herättänyt tieteen ja taiteen suuntaus
RepertoaariEsiintyvän taiteilijan tai teatterin ohjelmisto
RepresentatiivinenEdustuksellinen, tunnusomainen, kuvaava, edustava
ReproduktioUudelleen tuottaminen, monistaminen, jäljentäminen, kopiominen / Kuvan tai tekstin jäljentäminen, kopiointi painatusta varten erityisesti valokuvaamalla / Edellisellä menetelmällä saatu kopio, jäljennös
ResitaatioLausunta, taiteellinen ääneen lukeminen
RetoriikkaKaunopuheisuus, korkealentoisuus
Retro-Taaksepäin suuntautunut, taantuva, jälkeenpäin tapahtuva
Retrospektiivinen näyttelyTaidenäyttely, joka tarjoaa yleiskatsauksen taiteilijan tuotantoon
Romutaide~Kierrätysmateriaalien, esim. metalliromun kayttö taideteoksen materiaalina   
  
S (Alkuun) 
Sabotööri=saboitoijaSabotaasin tekijä, tuhoaja, tuholainen
Semi-Puolta tarkoittava, puolikas, puolinainen, puoli- / Osittainen, melkein, lähes
SemioottiikkaMerkkijärjestelmän tutkimus, yleinen merkkioppi
SerigrafiaSilkkipaino, graafinen menetelmä, jossa vedostaminen tapahtuu puristamalla väriainetta osittain peitetyn silkkikankaan läpi paperille / Kyseisellä tekniikalla valmistettu vedos
Signifioida~Engl. Signify=merkitä,tarkoittaa / Ilmasta, antaa ymmärtää 
SikkatiiviKuivatusaine
SkeemaKaava, kaavio, suunnitelma
SkolastinenViisasteleva
SofistikoitunutOppinut, näennäisen viisas / Kehittynyt, taidokas, monimutkainen 
SpatiaalinenTilaa tai avaruutta koskeva, tila-
StaattinenTasapainoinen, muuttumaton, paikallaanpysyvä
StagnaatioKokonaistuotannon nollakasvu
Strukturalismi~Rakenteita painottava tutkimustapa
StruktuuriRakenne 
Sub-Alempi; alapuolella oleva / Vajaa, epätäydellinen, lähes
SubliimiYlevä
SubstanssiAine / (Filosofiassa) tosiolio, itsenäinen olio
SurrealismiKuvataiteen ja kirjallisuuden suuntaus, jonka lähtökohtana ovat unet, alitajunta yms.  
Sykli(Toistuva) jakso, sarja, kierros, kierto / Suhdannevaihe, jakso
Symbolismi1800-luvun lopulla Ranskassa realismin vastapainoksi syntynyt kuvataiteen ja kirjallisuuden suuntaus, joka pyrki vertauskuvalliseen, symboliseen esitystapaan 
SymptomiOire
SyntagmaKahden tai useamman sanan muodostama liitto, sanaliitto
SyntaksiLauseoppi / Merkkijärjestelmän merkkien ja niiden suhteiden tutkimus
  
T (Alkuun) 
TautologiaSaman asian tarpeeton toistuminen tai toistaminen
TeemaJohto-ajatus, aihe
TematiikkaAihe(et), aihepiirit, teemojen käsittely
TemperaTaidemaalauksessa käytetty veteen sekoitettu väri jonka sideaineena on kananmuna tai öljy / Tällaisilla väreillä tehty
maalaus
Tilataideks. tilateos
TilateosNäyttelytilaan sijoittuva monimuotoinen, usein moni-osainen, kolmiulotteinen teos
TopografiaTietyn paikan esittäminen / Pinnanmuodostus
T.p.l´a~Ransk. Tirée par l´artiste = Taiteilijan itsensä vedostama  
Trangressio~Engl. Trangression = rikkomus, synti
Transponoida(Musiikissa) siirtää eri sävellajiin
TriadinenKolmikko, kolmen ryhmä
TriennaaliKansainvälinen näyttely joka järjestetään 3 vuoden välein
TrilogiaKolmen romaanin tai näytelmän sarja
TriptyykkiKolme erillistä maalausta, jotka muodostavat kokonaisuuden
TruismiItsestäänselvyys, selviö, yleisesti tunnustettu kuluneen tuntuinen totuus
TussiKirjoitus- ja piirustusneste
TypografiaKirjanpainotaito / Kirjan tms. painoasu / Kirjasinlajin, -koon-, merkki- ja rivivälityksen yms. valinta ja sen lopputulos
TypografinenKirjan tms. painoasua koskeva
  
U (Alkuun) 
UndergroundVastarinta-, protestiliike; kapinoiva nuorisokulttuuri tai taiteellinen suuntaus / Salaa toimiva, kielletty, laiton, maanalainen
  
V (Alkuun) 
Valööri~Vaaleusaste 
VernissaVäritön öljy tai hartsiliuos, jota sivellään suojaavaksi kerrokseksi maalauksen pintaan
VertikaaliPysty, pystysuora / Pystysuora viiva
VideotaideEräs videolaitteiden ja monitorien välittämä kuvataiteen muoto, joka ylittää alkuperäisen kuvataiteen rajoja (mm.liikkein ja ääniefektein) mutta joka käyttää hyväkseen perinnäisen kuvasommitelman aineksia
VisuaalinenNäkyvä, nähtävä; näköaistiin liittyvä
Visualisoida, visuaalistaaTehdä näkyväksi, havainnollistaa kuvin tai nähdä mielessään
  
W (Alkuun) 
  
X (Alkuun) 
  
Y (Alkuun) 
  
Z (Alkuun) 
  

Lähteet:
Nurmi, T. & Sorjanen, T. 2001. Gummeruksen suuri sivistyssanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Honour. H. & Fleming, J. 1992. Maailman Taiteen Historia. Helsinki: Otava.
Rekiaro, I. & Robinson, D. 1991. Suomi-Englanti-Suomi sanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Takaisin pääsivulle

No comments: