Tuesday, October 11, 2011

Eduskuntasanasto


Henkilöhakemisto
Tapahtumahakemisto

Keskeisiä käsitteitä
VuosiHenkilö
1809Aleksanteri I, keisari
1815Napoleon Bonaparte, keisari
1856Aleksanteri II, keisari
1894Nikolai II, keisari
Woldemar von Daehn, ministerivaltiosihteeri
Feodor Heiden, kenraalikuvernööri
1898Nikolai Bobrikov, kenraalikuvernööri
1904Eugen Schauman, kouluhallituksen virkamies
Sergei Witte, rahaministeri
Viktor d´Hondt, belgialainen matemaatikko
Robert Hermanson, professori
1907Santeri Alkio, kirjailija, myöh. varapuhemies ja ministeri
1917Pehr Evind (P.E.) Svinhufvud, puhemies, myöh. presidentti
Oskari Tokoi, senaattori
1918Carl Gustaf Mannerheim, valtionhoitaja, marsalkka, myöh. presidentti
1918Friedrich Karl, Hessenin prinssi (Suomen kuningas Väinö I)
1918K.J.Ståhlberg, professori, puhemies, myöh.presidentti
1919K. Castrén, pääministeri
1923Kyösti Kallio, pääministeri, myöh. presidentti
1936A.K. Cajander, pääministeri
Rudolf Holsti, ulkoministeri
1941Rolf Witting, ulkoministeri
Jukka Rangel, pääministeri
1943Edwin Linkomies, pääministeri
1956Urho Kekkonen, presidentti
1959Veikko Vennamo, kansanedustaja, puoluejohtaja
1960-lJohannes Virolainen, pääministeri

VuosiTapahtuma
1809Aleksanteri I kutsui koolle Porvoon valtiopäivät
1856Aleksanteri II valtaan. Aleksanteri julisti uudistusten aikakauden alkaneeksi
1860Suomi sai oman rahan, markan
1863Valtiopäivät jälleen koolle, kieliasetus
1865kunnallinen itsehallinto.
1867säätykokous
1869uusi valtiopäiväjärjestys
1872kielipuolueet vahvistuivat, kahden säädyn vastakkaiset rintamat
1881Aleksanteri II murhattiin, uusi taantumuskausi alkoi
1881Aleksanteri III valtaan
1891Säätytalo valmistui
1894Nikolai II astui valtaan
1898Nikolai Bobrikov nimitettiin kenraalikuvernööriksi, venäläistämispolitiikan kausi alkoi
1900kielimanifesti: venäjä tuli eräiden virastojen kieleksi
1904Eugen Schauman ampui Bobrikovin, suuri anomus
1905suurlakko, ensimmäinen sortokausi päättyy
1906eduskuntauudistus: yksikamarinen eduskunta ja naisille äänioikeus. Äänioikeusikärajaksi 24 vuotta.
1907ensimmäiset eduskuntavaalit
1917Venäjällä helmikuun ja lokakuun vallankumoukset
19174. joulukuuta Svinhufvud esitti itsenäisyysjulistuksen eduskunnassa
19176. joulukuuta itsenäisyysjulistus hyväksyttiin
1918kansalaissota, valkoisten kenraalina Carl Gustaf Mannerheim. Kuninkaanvaali
1920Tarton rauha Neuvosto-Venäjän kanssa. Suomi liittyi Kansainliittoon
1922Ahvenanmaa sai itsehallinnon. Yleinen asevalvollisuus
1919-30luotiin perusta itsenäisen Suomen lainsäädännölle
19301930-luvulla sisäpolitiikassa kuohui. Punamultayhteistyö, keskusta- ja vasemmistopuolueiden yhteistyö alkoi. Kommunistilait 1930 merkitsivät kommunistien toiminnan lakkauttamista. IKL, Isänmaallinen Kansanliike syntyi oikeistoradikaalin lapuanliikkeen toiminnan jatkajaksi.
1931Eduskuntatalo valmistui
1932Mäntsälän kapina. Kieltolaki kumottiin
1939marraskuussa alkoi talvisota ja eduskunta siirtyi Kauhajoelle marras-helmikuuksi
1940Moskovan rauhansopimus, välirauha
1941-44jatkosota, ylipäällikkönä marsalkka Mannerheim.
1944äänioikeusikäraja laski 21 vuoteen
1944välirauhansopimus, Lapin sota
1945sotasyyllisyysoikeudenkäynnit
1947Pariisin rauhansopimus
1948YYA-sopimus solmittiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä
1954siirryttiin nelivuotiseen vaalikauteen
1955Suomi YK:n ja Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi
1956Porkkalan palautus, yleislakko
1956Urho Kekkosen pitkä presidenttikausi alkoi
1958"yöpakkaset"
1961noottikriisi
19601960-luku oli sosiaalisten uudistusten ja hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa
1969äänioikeusikäraja laski 20 vuoteen
1972äänioikeus myönnettiin 18-vuotiaille
1975ETYK, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous Helsingissä
1987mahdollisuus neuvoa-antavaan kansanäänestykseen toteutui
1989Suomi Euroopan neuvoston jäseneksi
19901990-luvun alussa alkoi Suomessa syvä lamakausi
1991Valiokuntalaitos uudistettiin vastaamaan ministeriöjakoa
1992YYA-sopimus raukeaa
1995Suomii liittyy Euroopan unioniin
2000Maaliskuun 1. päivänä astui voimaan Suomen uusi perustuslaki, joka jaettiin myös joka kotiin

Keskeisiä käsitteitä
SäätyvaltiopäivätSäätyvaltiopäivät perustuivat neljän säädyn - aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpoikaissääty - yhtäaikaisiin kokouksiin, joita kutsuttiin valtiopäiviksi. Aateliston kokouksiin saivat osallistua aatelissukujen päämiehet. Muissa säädyissä valtiopäiväedustajat valittiin. Säädyt olivat aikansa yhteiskuntaluokkia, joita erioikeudet ja säännökset yhdistivät sisäisesti. Säätyjen ulkopuolelle jäi huomattava osa väestöä.
HallituskonseljiSuomen suuriruhtinaskunnan hallitus ja ylin tuomioistuin vuosina 1809-1816. Vrt. senaatti, valtioneuvosto.
SenaattiSuomen suuriruhtinaskunnan hallitus ja ylin tuomioistuin vuosina 1816-1917. Senaatti jakaantui oikeusosastoon ja talousosastoon. Oikeusosaston tilalle tuli 1918 korkein oikeus ja senaatista (senaatin talousosastosta) tuli valtioneuvosto. Vrt. hallituskonselji, valtioneuvosto.
PerustuslakiPerustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytännön kulmakivi. Se sisältää säännökset valtion järjestysmuodosta, ylimpien valtioelinten suhteista ja yksilön perusoikeuksista. Mikään muu laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Uusi perustuslaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Sen pohjana on neljä vanhaa perustuslakia, jotka säädettiin itsenäisyyden alkuvuosina.
HallitusmuotoHallitusmuoto oli valtion perusteita koskeva perustuslaki, jossa mm. säädettiin, että Suomi on tasavalta. Hallitusmuodossa todettiin myös valtiovallan kuuluvan kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
ValtiopäiväjärjestysValtiopäiväjärjestys oli valtiopäivien ja eduskunnan työskentelyn perustana oleva perustuslaki, jossa määriteltiin mm. kansanedustajien lukumäärä, lakiehdotusten käsittelymuodot ja kansanedustajien asema.
ValtiopäivätEduskunta kokoontuu valtiopäiville vuosittain eduskunnan päättämänä ajankohtana, minkä jälkeen tasavallan presidentti julistaa valtiopäivät avatuiksi. Valtiopäivät on käytännössä eduskunnan työvuosi, joka jakaantuu kevät- ja syysistuntokauteen.
Valtioneuvosto / hallitusValtioneuvosto eli hallitus on pääministerin ja ministerien muodostama yleistä hallitusvaltaa käyttämä toimielin, jonka jäsenet nimittää tasavallan presidentti. Jäsenten on nautittava eduskunnan luottamusta. Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja enintään 17 ministeriä.
VaalikausiVaalikausi on ajanjakso, jonka vaaleissa valittu eduskunta työskentelee. Vaalikausi jaetaan vuotuisiin valtiopäiviin. Aikaisemmin vaalikausi oli kolme vuotta, nyt neljä vuotta.
ValiokuntaValiokunta on eduskunnan valmisteleva elin, jossa eri eduskuntaryhmät ovat edustettuina poliittisen voimansa mukaisesti. valiokunta perehtyy hallituksen esitykseen ja muihin asioihin yksityiskohtaisesti ja valmistaa työnsä tuloksen, mietinnön, joka on käsittelyn pohjana eduskunnan täysistuntokäsittelyssä.

No comments: