Tuesday, January 11, 2011

Suomen ominaispiirteet

Suomen kielen ominaispiirteitä
Synteettisyys
tarkoittaa, että suomen kielessä sanavartaloon liitetään johtimia, tunnuksia, päätteitä ja liitteitä
Vrt. talossammekin; also in our house

Vokaalisointu
tarkoittaa, että kotoperäisissä suomalaisissa sanoissa ei esiinny sekä etuvokaaleja (ä, ö, y) että takavokaaleja (a, o, u).
Alkupainoisuus tarkoittaa, että suomen kielessä sanan pääpaino on aina ensimmäisellä tavulla. Vrt. etsivä; detective
Astevaihtelu tarkoittaa sanavartaloihin kuuluvien klusiilien (k:n, t:n ja p:n) vaihtelua sanoja taivutettaessa (pako: paon, pata: padan, tupa: tuvan)
Foneemien keston vaihtelu
tarkoittaa, että suomen kielessä äänteiden keston vaihtelu aiheuttaa merkityseroja (mutta muta muuta mutaa muuttaa).
Nominien suvuttomuus tarkoittaa, että suomen kielessä ei ole ns. kieliopillista sukua, kuten saksassa (der, die, das) tai ruotsissa (en, ett).
Konsonanttiyhtymien harvinaisuus koskee sanojen alkua ja loppua. Kotoperäisissä suomen kielen sanoissa voi olla vain yksi konsonantti sanan alussa ja lopussa. Vrt. lainasanat: traktori < traktor, stressi < stress


 

No comments: