Tuesday, January 11, 2011

Mistä sanoja saadaan

Sanasto/Miten suomen kieleen tulee sanoja?

- suomen kielen Perussanakirjassa (v. 1990) on noin 100 000 sanaa
- tulemme toimeen noin 10 000 – 20 000 sanalla

1.    Perussanat eli omaperäiset sanat

- näitä sanoja on jäljellä sanastossamme muutama tuhat
- uusia perussanoja ei enää synny
- perussanat ovat syntyneet kielemme kehitysvaiheessa, sukukielet ovat vaikuttaneet niihin
- perussanat käsittelevät muinaissuomalaisten silloista elämää
esim. kala, metsä, sieni, veli, seitsemän, ase, käsi,

2.    Merkityksen muuttumisesta johtuvat sanat

a)     Vanha sana on saanut uuden merkityksen, koska vanhassa merkityksessä sitä ei enää käytetä
esim. käsittää, ymmärtää. Ne tarkoittivat ennen metsästyssaaliin käsittelyä ja saaliin ympäröimistä pyydystysvaiheessa.

b)    Sanalla on kaksi tai useampaa merkitystä, siis ns. vanhempi ja uudempi merkitys
esim. maali, imuri, levy,

3.    Sanoja johdetaan

Sanojen johtaminen on erittäin yleinen sananmuodostuskeino suomen kielessä.
KANTASANA   KANTA   JOHDIN    JOHDOS

levy                   levy         -ke            levyke
levy                   levy         -ttää          levyttää
levyttää           levyttää     -jä             levyttäjä
onni                   onne-      -ton           onneton
lentää              lennä-       -ttää          lennättää


Johdin on tuottoisa, jos sen avulla muodostettuja johdoksia on huomattavan paljon. Esim. –ja ja –jä suomen kielessä (piirtäjä, leikkaaja, soittaja, myyjä).
Johtimia: -kko, -lainen, -nen, -llinen, -uri, -minen, -mo, -mus

4.   Sanoja yhdistetään

Kaksi tai useampaa sanaa yhdistetään uudeksi yhdyssanaksi, joka merkitsee yleensä eri asiaa kuin sen osat yksinään.

MÄÄRITEOSA         PERUSOSA     YHDYSSANA

rulla                          -luistin               rullaluistin
henkilö                     -auto                  henkilöauto
jalan                         -kulkija               jalankulkija

5.    Sanoja lainataan

Suuri osa lainoista on yleislainoja eli sanoja ei hyvin tunnista vierasperäisiksi, koska ne ovat niin mukautuneet suomen kieleen.
Sana lainataan yleensä silloin, kun sanan tarkoittamaa esinettä tai taitoa on ryhdytty käyttämään (maanviljelys, tavaroiden valmistaminen kulta, tina, rauta, kristinusko risti, pappi, sivistys ja koulutus koulu, tori, modernit laitteet ja asiat kahvi, auto).

Joskus uusi sana lainataan, vaikka käytössä on jo oma sana (esim. emä – sana korvattiin germaanisella äidillä).

Englannin kielestä lainataan eniten sanoja. Lainat ovat joko sitaattilainoja eli ne kirjoitetaan sellaisenaan kuten lainanantajakielessä (curling, squash, chat) tai erityislainoja eli ne ovat muuttuneet hiukan suomalaisemmiksi (biologia, kamera, pankki, rokki, kahvi). Lainat voivat olla myös tarkkaan käännettyjä (credit card, football). 

6.    Keksitään uusia sanoja

Sanoja kehitellään sepittämällä  esim. ulkomaisista malleista tai sanan merkityksestä. Näitä sanotaan uudissanoiksi. Esim. tutka, muovi, tiede, turhake, taide, kirjain, sivistys, mainos, jalkine, puhelin, haarukka, sähkö.

7. Sanoja lyhennetään

Luonnonmukainen-------luomu
Roskakori----roskis
Rehtori----reksi


Nimi_____________________________________

Harjoituksia

1. Muodosta neljä substantiivia johtimilla -la tai -lä (kahvi - kahvila)
Erisnimet eivät kelpaa. Mainitse siis myös kantasana, kuten esimerkissä.2. Muodosta neljä adjektiivia johtimilla -mainen tai -mäinen (halpa - halpamainen).3. Muodosta neljä adjektiivia johtimella -llinen (tapa - tavallinen).
4. Muodosta neljä verbiä johtimilla -illa tai -illä (teltta - telttailla).5. Kirjoita kolme yhdyssanaa kustakin ryhmästä:

a) Määriteosana auto tai auton.b) Määriteosana metsä tai metsän.c) Määriteosana luonto tai luonnon.


6. Keksi kaksi yhdyssanaa kuhunkin ryhmään:
a) Perusosana mies

b) Perusosana päivä

c) Perusosana kuu. 


    

No comments: