Tuesday, October 28, 2014

Kielen direktiivi

10 Kielioppiseikkoja

10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7
10.4.8
10.4.9
10.5
10.6
10.6.1
10.6.2
10.7
10.7.1
10.7.2
10.8
10.9
10.10
10.11


Laitan tähän perään oikeinkirjoitusohjeita:Verbejä eli teonsanoja yleisesti koskevat ohjeet on esitetty tehdä-verbin avulla.
Adjektiiveja eli laatusanoja yleisesti koskevat ohjeet on esitetty 
suuri-adjektiivin avulla.
NSSK = Nykysuomen sanakirja, SKP = Suomen kielen perussanakirja.
Oikein
Väärin
Lisätietoja
aboriginaaliaborginaaliAlku-, kanta-asukas, erityisesti Australian alkuasukas.
absorboida; absorptioabsorpoida; absorbtioImeä itseensä, pidättää; imeytyminen, pidätys
(argumentum) ad hominemad hominimVäitteen sijasta väitteen esittäjään kohdistuva argumentti.
adrenaliiniadredaliiniLisämunuaisen ydinkerroksen hormoni, lat. ad = lisä-, renes = munuaiset.
aggressiivinenagressiivinenHyökkäävä, vihamielinen.
aiemminaijemmin
aika lailla, käy myös aikalailla
aikaan (ks. saada aikaan)
aion (kantasana aikoa)aijon, aijjon
aivan kuinaivankuin
ajan tasalla; ajantasainenajantasalla; ajan tasainen
aksiooma; aksiomiaksiomaPerusolettamus, selviö.
alaspäinalas päin
albiinoalbinoNormaaleja väriaineita vailla oleva.
alkaa tehdä (mutta ruveta tekemään)alkaa tekemäänKaikille verbeille
alla mainittuallamainittu
alla olevaallaoleva
allitteraatioalliteraatioAlkusointu.
aloit|taa, -us, -ella, -telualot|taa, -us, -ella, -telu
alun alkaenalunalkaen
alun perin, alkuperinalunperin, alumperin
alun pitäenalunpitäen
amebaameebaAlkueläin.
AmerikkaAmeriikkaUseimmiten tämä virhe varmaan tehdään pilke silmäkulmassa.
ampeeriamppeeriSähkövirran yksikkö.
ani harvoin, ani varhainaniharvoin, anivarhain (mieluummin ei näin)NSSK: ani adv. aivan, erittäin, hyvin, sangen.
aparaattiapparaattiLaite, koje.
aplodiaploodi
appelsiiniappelssiini
approksimaatioaproksimaatioLikiarvo
areenaarena
arkeologiaargeologiaMuinaistiede, muinaistutkimus
arveluttaaarvelluttaa
arvottaaarvoittaaSKP: sijoittaa arvoasteikkoon, antaa tietynsuuruinen arvo, määrittää jnk arvo, arvioida.
aseme|ssa, -staasema|ssa, -sta (mieluummin ei näin)
asiaan kuulu|maton, -va, asiaankuulu|maton, -va
asiakasasijakas
asteittainasteettain
-astelainen, -asteelainenEsim. ala-astelainen, yläasteelainen. Kielikello 2/1990.
atrappiattrappiReaktion laukaisevan ärsykkeen jäljitelmä.
attribuuttiatribuuttiLisämäärite, olennainen ominaisuus.
avoimuusavoimmuus
balladiballaadi
baptismi, baptistibabtismi, babtisti
baraminibaramiiniKreationismin eli luomisopin termi, luotu alkulaji.
binaari|, -nen, -sena, binääri|, -nen, -senäLukuun 2 perustuva. Säilytä vokaalisointu taivutuksissa, siis a:n kanssa a ja ä:n kanssa ä.
dekadidekaadiKymmenluku.
debattidebaatti(Julkinen) väittely, keskustelu, sanomalehtikiista.
diplomidiploomi, diblomiTodistus, kunniakirja.
dogmidogmaOpinkappale, oppilause, uskonkappale.
edellä mainittuedellämainittu
edellä olevaedelläoleva
ehdoin tahdoinehdointahdoin
elektroni|, -nenelektrooni|, -nen
elielikkä, elikäYleensä aina tarpeeton lauseen alussa
elämäkerta, elämänkertomuselämänkerta
enempääenenpää
ennen kuinennenkuin, ennenkun, ennen kun
ennen kuulumaton, ennen näkemätönennenkuulumaton, -näkemätön(mieluummin ei näin)
ennen pitkääennenpitkää (mieluummin ei näin), ennen pitkään
ennen vanhaanennenvanhaan (mieluummin ei näin)
enpäempä
ensimmäinenensinmäinen
ensin mainittuensinmainittu, ensimainittu
entsyymientsymiKatalyyttinen valkuaisaine, käyte.
enääenään
epäilys, epäilyttääepäillys, epäillyttää
erikokoineneri kokoinen
eri lailla, eri tavallaerilailla (mieluummin ei näin), eritavalla
erilainenerillainen, eri lainen, erinlainen
eristeeristin, eristäjäEristävä aine
eristineriste, eristäjäEristysaineinen valmiste
eristäjäEristystyön tekijä
erot|taa, -us, -ella, -telueroit|taa, -us, -ella, -telu
etummainen, etumainenSuomen kielen lautakunta 1999. Välttäisin kuitenkin jälkimmäistä muotoa harhaanjohtavana.
falsifioidafalsifoida, falsivoida, falsivioidaTodeta tai todistaa vääräksi, kumota
fileerata, fileoidafileroida
floorafloraKasvisto, kasvilajisto, erityisesti määritellyn alueen.
fluoresoidafluorisoidaTuottaa loistevaloa eli fluoresenssia.
foliofoolioOhut kalvo.
foorumiforumiTapahtumapaikka, näyttämö
gallupgallubGallup-yhtiön kyselytutkimus. Mm. Suomessa rekisteröity tavaramerkki.
gepardigebardi
-gogi, -gogia, -goginen-googi, -googia, -googinen
graafinengraaffinen
Oikein
Väärin
Lisätietoja
hahmot|taa, -us, -ella, -teluhahmoit|taa, -us, -ella, -telu
hajot|taa, -ushajoit|taa, -us
harjoit|taa, -us, -ella, -teluharjot|taa, -us, -ella, -telu
hauskuttaahauskuuttaa
hepreahebrea
hellyttävähellyyttävä
helpot|taa, -ushelpoit|taa, -us
hierarkiahierarkkiaArvoasteikko, -järjestys.
hierarkkinenhierarkinenHierarkiaa noudattava.
hiha, hihathiat
homogeenisuushomogeenisyysTasalaatuisuus, -rakenteisuus.
humanitaari|nen, -sena, humanitääri|nen, -senäIhmisystävällinen, hyväntekeväisyyteen liittyvä. Säilytä vokaalisointu taivutuksissa, siis a:n kanssa a ja ä:n kanssa ä.
huomion arvoinenhuomionarvoinen (mieluummin ei näin)
huomioida (ks. ottaa huomioon)
huuhkajahuuhkaaja
hädin tuskinhädintuskin
hylätä, hyljätä (vanhahtava)
hälytyshälyytys
iankaikkineniänkaikkinen (mieluummin ei näin)
iirisirisSilmän värikalvo.
ikään kuinikäänkuin (mieluummin ei näin)
ikäsyrjintäikärasismi (ikärotusorto? mieluummin ei näin)
ilman muutailmanmuuta
ilmaus (yksittäinen sanonta), ilmaisu (tapa tai tyyli sanoa)
ilmoit|taa, -us, -ella, -teluilmot|taa, -us, -ella, -telu
inhot|taa, -tavainhoit|taa, -tava
innoit|taa, -tavainnot|taa, -tava
Internet, Internetiin, Internet-yhteysinternet, internettiin, internetyhteysTekniikan Sanastokeskuksen termisuositus. Harvinaisissa tapauksissa voidaan kuitenkin kirjoittaa pienellä alkukirjaimella, jos halutaan tehdä ero muiden verkkojen välisten verkkojen ja tämän maailmanlaajuisen Internetin välillä.
intuitiivisuusintuitiivisyysNäkemyksellisyys.
invalidiinvaliidiVammainen.
irrot|taa, -us, -ella, -teluirroit|taa, -us, -ella, -telu
itse asiassaitseasiassa
itse kukin, itse kullekinitsekukin, itsekullekin
itsekin, itsekäänitsekkin, itsekkään
jalapeño, jalapenojalopenoVoimakasmakuinen maustekasvi.
jaot|taa, -us, -ella, -telujaoit|taa, -us, -ella, -telu
joka ainoa, jok'ainoajoka-ainoa (mieluummin ei näin)
joka ikinen, jok'ikinenjokaikinen (mieluummin ei näin)
joka kohdassa, joka tapauksessajokakohdassa, jokatapauksessa
jollekinjollekkin
jollakulla, jolloinkulloin, jommankumman, jomminkummin, jompikumpi, jonnekunne, jotenkutenjolla kulla, jolloin kulloin, jomman kumman, jommin kummin, jompi kumpi, jonne kunne, joten kuten
jonkalainenjonka lainen
jonkinlainenjonkillainen, jonkin lainen
jonnekinjonnekkin
joskaan (ei ole niin), joskin (on niin)Eri sana lauseen myönteisyyden tai kielteisyyden mukaan.
jotensakinjotensakkin
joukkuejoukkoe
joukoittainjoukottain
joutua tekemäänjoutua tehdäKaikille verbeille
juurikään, juur'ikään
järjestään (kautta linjan)järjestäen (luoden järjestystä)
jäähtyäjähtyä (murteellinen)
kaiken kaikkiaankaikenkaikkiaan
kaiutin, kaiuttaakaijutin, kaijuttaa
kakso|nen, -setkaksoi|nen, -set
kaksos|veli, kaksois|kappale
kalkkiutuakalkkeutua
kampanjakamppanja
kandidaattikanditaattiKandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö, ehdokas.
kantarellikanttarelli
karkot|taa, -uskarkoit|taa, -us
kartoit|taa, -uskartot|taa, -us
katalyysi|a; katalyytti|a; katalyyttinen, katalyyttistakatalyysiä, katalyyttiä, katalyyttistäReaktiota kiihdyttävä vaikutus; reaktiota kiihdyttävä aine; reaktiota kiihdyttävä.
katastrofikatastroofiRomahdus, mullistus, suuronnettomuus, tuho.
katolinen (kirkko)katollinen (katolla varustettu)
kauankauaa (mieluummin ei näin), kauvan
kehot|taa, -us, -ella, -telukehoit|taa, -us, -ella, -telu
kentiesken ties
kerta kaikkiaankertakaikkiaan (mieluummin ei näin)
keskinkertainenkeskenkertainen
kielitajukielikorva (mieluummin ei näin)
kiikarikiikaritItse uhmaan tätä ohjetta, koska on olemassa myös monokulaari (kuin prismakiikarien puolikas), mikä on monikkomuodolle parempi peruste kuin housuilla tai saksilla on.
kiillot|taa, -us, -ella, -telukiilloit|taa, -us, -ella, -telu
kiinni|, -ttääkiini|, -ttää
kiistokiistöKiistäminen.
kiivikivi, kiwi, kiiwiHedelmä, lintu
kilpailuttaakilpailluttaa
kirjasinkirjaisin
kirjoit|taa, -us, -ella, -telukirjot|taa, -us, -ella, -telu
koe (testi)koje (laite)
koettaa (yrittää)koittaa (esim. aamu)Subjektiivisten havaintojeni mukaan yleisin virhe news-kirjoittelussa. Ja nykyään myös TV-ohjelmien tekstityksissä, laulujen sanoituksissa, lehtien teksteissä ja toimittajien puheissa.
kohtalainen (melkoinen), kohtuullinen (sopiva)
koko ajankokoajan
koko laillakokolailla (mieluummin ei näin)
kokona, kokonsa (koko)koona, koonsa
kollegakolleegaVirkaveli.
kollegiokolleegioViraston päätöksentekoon osallistuva jäsenistö.
koloniakolonniaSiirtokunta, yhdyskunta.
kompassikompanssi
konkreettinenkongreettinenEsineellinen, aineellinen, kouriintuntuva, havainnollinen, todellinen.
ko'oilla, ko'oissa (koko)koilla, kooilla, kokoilla, koissa, kooissa, kokoissa
koommin (ks. sen koommin)
koon (koko)kokon
korottaakoroittaa
koska (esim: koska näin on)kerta (esim: kerta näin on)
kouraistakourasta
kraatterikraateriTulivuoren purkausaukko tai meteoriitin maahan iskeytyessään tekemä kuoppa.
kuka (esim: onko kukaan nähnyt)ketä (esim: onko ketään näkynyt)
kummemmin (ks. sen kummemmin)
kunpakumpa
kutakuinkinkuta kuinkin
kuulemmakuulema, kuullemma
kuullottaakuullostaaMaalata läpikuultavalla maalilla; keittää kuultavapintaiseksi, glaseerata.
kuulostaakuullostaa
kuvaannollinenkuvainnollinen
kyetä tekemäänkyetä tehdä
käsitys (näkemys t. mielikuva jstkn)käsite (jtkn edustava ajatus t. mielle)
laittaa (ks. panna)
lajilajike (kasvilajista jalostamalla tehty viljelymuoto)
laserlaaser
leopardileobardi
lieneeliennee
liipaista, liipaisuliipasta, liipasu
likaantua, likautualikastua
liu'u (kantasana liukua, esim. ei liu'u)liu, liuu
-logi, -logia, -loginen-loogi, -loogia, -looginen
lopultakaan, lopultakinloppupeleissä, loppupelissä, lopunpeleissä
luiska (kalteva pinta), liuska (kaistale)
lukija, lukijoiden (mutta lukio, lukioiden)lukia, lukioiden
lukuun ottamattalukuunottamatta
luumenlumen (mieluummin ei näin)Valovirran yksikkö.
lyhytjännitteinenlyhytjänteinen (esim. silta)
lähestulkoonlähes tulkoon
Oikein
Väärin
Lisätietoja
markeeratamarkkeerata
mediameediaTiedotusväline.
metaforametafooraKielikuva, vertaus.
meteorimeteooriAvaruudesta maan ilmakehään saapunut (luonnollinen) kappale tai hiukkanen.
meteoriitti, meteoriittiameteoriittiäMaan pinnalle asti saapunut meteori.
meteoroidiAvaruudessa lentävä (luonnollinen) kappale tai hiukkanen.
mielin määrinmielinmäärin
mieluusti, mieluummin, mieluimminmielusti, mielummin
mihinmihinkä, mihkä
mikrofonimikrofooni
minkälainenminkä lainen
missäpäin, mistäpäin, minnepäin, missä päin, mistä päin, minne päin
mitali, mitalinmitalli, mitallin
modeemi (mutta mopedi)modemi
moduulimoduli
moirémoire, moirèMoaree, läikekangas, päällekkäisten rastereiden aiheuttama näennäinen 'korkeuskäyrästö'.
monoliittinen, monoliittisenamonoliittisenä
monopolimonopooli
montamontaa (voi käyttää, jos selvä merkitysero)
montakomonta (kysymyssanana)
mormonimormooniPuhekielinen nimitys Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon eli MAP-kirkon jäsenistä.
mukaan lukienmukaanlukien (mieluummin ei näin)
muun muassamuunmuassa
muunlainenmuullainen, muun lainen
myi (perusmuoto myydä)möi (perusmuoto myödä, vrt. syödä, söi; voi käyttää, mutta sävyltään vanhahtava)Verbin yksikön kolmannen persoonan imperfekti.
määritellä (kuvailla yksilöivästi), määrittää(ottaa selville tai todeta jksik)
naiivinaivi
nauhoit|taa, -us, -ella, -telunauhot|taa, -us, -ella, -telu
negatiivinen, negatiivisenanegatiivisenä
nestemäinennestemmäinen
niin kauan kuinniin kauan kunVaikka verrataan aikaa, kyse on vertauksesta. Vrt. "niin pitkä kuin" / "niin pitkä kun" ja "silloin kun" / "silloin kuin".
niin kuinniinkuin
niin kutsuttuniinkutsuttu (mieluummin ei näin)
niin sanottuniinsanottu (mieluummin ei näin)
niinpäniimpä
nimenomaannimen omaan
nipin napinnipinnapin
-nomi, -nomia, -nominen-noomi, -noomia, -noominen
nykyisin, nykyään, nykypäivänänyky päivänä
näemmänäymmä
näin ollennäinollen
näyttää (jltkn)näyttäytyä (jltkn)
objektiivisuusobjektiivisyysUlkokohtaisuus, asiallisuus, puolueettomuus, yleispätevyys.
oheinen, ohellinenoheellinen
ohessaoheessa
oikaisuluku, korjauslukuoikoluku
oksidioksiidiAlkuaineen ja hapen yhdiste.
oksymoronoksymoroni, oxymoronKeskenään ristiriitaiset väitteet sisältävä ilmaus.
olemassa olevaolemassaoleva
olemassaoloolemassa olo
-oli-, -omi-, -oni-, -ori- ja -ovi-loppuiset sanat-ooli, -oomi, -ooni, -oori ja -oovi
olotolosuhteet (mieluummin ei näin)
omatunto, omassatunnossaoma tunto, omassa tunnossa, omatunnossa
ompionpi
onpaompa
oranki, oranginoranki, orankin
originelli, originelliaoriginelliäOmituinen, omalaatuinen, erikoinen.
ottaa huomioonhuomioida (tehdä huomioita)
-pa, -pä-pääte liitetään sanaan ilman astevaihteluaTestaa poistamalla pääte, esim: "niinpä" > "niin" (oikein), "kumpa" > "kum" (väärin). Vrt. "ompi".
paikkansapitämätön, paikkansapitävä, pitää paikkansa, ei pidä paikkaansapaikkaansapitämätön, paikkaansapitävä, pitää paikkaansa
paikoittainpaikottain
painot|taa, -uspainoit|taa, -us
paneelipaneli
panna (jonnekin, älä kaihda arvovärityksen vuoksi)pistää (terävällä esineellä), laittaa(ruokaa) (mieluummin ei näin)
paraikaa, parastaikaapar'aikaa, parast'aikaa
pelot|taa, -us, -ella, -telupeloit|taa, -us, -ella, -telu
perin pohjinperinpohjin
peräkanaaperä kanaa
perä perää, perä peräänperäperää, peräperään
pistää (ks. panna)
piilot|taa, -us, -ella, -telupiiloit|taa, -us, -ella, -telu
piirustus, piirrospiirrustus
piisamibiisami
pitkäjännitteinenpitkäjänteinen (esim. silta)
pitkällä tähtäyksellä, pitkälle tähdäten, kauas tähdäten, pitkän päälle, ajan oloon, ajan mittaanpitkällä tähtäimellä, pitkässä juoksussa
pitää paikkansa, ei pidä paikkaansapitää paikkaansa
plagioidaplakioida, blagioidaVarastaa kirjallisesti tai taiteellisesti.
poispäinpois päin
pompöösipömpöösiPramea, mahtipontinen.
potentiaalinenpotenttiaalinenMahdollinen.
probleemapropleemaOngelma.
propagandaprobakanda (ja muut variaatiot)
propellipropeli
psyykkinenpsyykinenSielullinen, henkinen.
pudota (kappaleesta tai kokonaisuudesta)tippua (nesteestä) (mieluummin ei näin)
puolustaapuollustaa
purkamopurkaamo
pyramidipyramiidi
pyrkiä tekemäänpyrkiä tehdäKaikille verbeille
pystyä tekemäänpystyä tehdäKaikille verbeille
pyörätuolirullatuoli
päinvastoinpäin vastoin
päällekkäinpäälekkäin
päällikköpäälikkö
päällimmäinenpäälimmäinen
Oikein
Väärin
Lisätietoja
rajoit|taa, -usrajot|taa, -us
rangaistarankaista
rauhoit|taa, -us, -ella, -telurauhot|taa, -us, -ella, -telu
reagoidareakoidaVastata ärsykkeeseen.
reiän (kantasana reikä)reijän
renessanssirenesanssiKulttuuri-, taidevirtaus. Elpyminen, uudistuminen, uudelleen syntyminen.
resoluutioresolutioPäätös, ratkaisu (erityisesti viranomaisen).
riepot|taa, -us, -ella, -teluriepoit|taa, -us, -ella, -telu
rinta rinnanrintarinnan
romani (mustalainen)romaani (kirja) (mieluummin ei näin)Suomen kielen lautakunta 9.11.1992.
ruoan, ruuan (kantasana ruoka)
ruoikko, ruo'ikko, ruoisto, ruo'istoruovikkoUsein, kun puhutaan kaislikosta (kaisla), kyseessä onkin ruoikko (ruoko).
ruutana (kala)ruuttana
ryväs, rypään, rypääseenrypäs, ryppään, ryppääseen (joissakin murteissa)
röntgenröngten
saada aikaansaada aikaiseksi (siis ei myöhäiseksi)
saada tehdyksisaada tehtyäKaikille verbeille
saanutsaannut
saati, saatikkasaatika
sairauslomasairasloma (mieluummin ei näin)
sakottaasakoittaa
samankokoinensaman kokoinen
samanlainensaman lainen, samallainen
samantapainensaman tapainen
saman tiensamantien (mieluummin ei näin)
samastaa, samaistaa, samastua, samaistua
samalla kunsamalla kuin
sampoosamppoo
samppanjasampanjaRanskalainen, Champagnen alueella valmistettu kuohuviini.
sapelisapelli
seepraseebra
sekoittaasekottaa
sekunti, sekunninsekuntti, sekuntin
sen hetkinensen hetkellinen
sen koommin (sen jälkeen kun)sen kummemmin
sen kummemmin (sen enempää kuin)sen koommin
sen kun, sen kuinsenkun, senkuin (mieluummin ei näin)
sen sijaansensijaan
sen verransenverran (mieluummin ei näin)
senhetkinen, käy myös sen hetkinen (ja vastaavat)
siilin (kantasana siili)siilen
sikäli kuinsikäli kun
sillä hetkellä, sillä lailla, sillä tavallasillähetkellä, sillälailla, sillätavalla
sinne päin, sinnepäin
sinänsäsinäänsä
sisäänpäinsisään päin
sitä mukaasitä mukaan, sitämukaa
sitä mukaa kuinsitä mukaa kun
sitä paitsisitäpaitsi
siviilisivili
skalpeerataskalppeerataNylkeä päänahka viholliselta.
skenaarioskenario
skeptisismiskeptismi, skepsismiEpäilevyys, epäilyn filosofia.
sponsoroidabonsoroidaTukea yl. taloudellisesti.
spontaanisponttaaniItsestään syntyvä, tahaton, vaistomainen, omaehtoinen, oma-aloitteinen.
standardistandarti
suomen kielisuomenkieli, Suomen kieli
suomenkielinensuomen kielinen
suomennos (tuotos), suomennus (työ)Suomennos, Suomennus
suomenruotsisuomen ruotsi, Suomenruotsi, Suomen ruotsiKielikello 3/1989
suomi (kieli), Suomi (maa)
(puhua) suulla suuremmallasuuta suuremmallaSanonta, joka tarkoittaa esiintymistä suuremmalla itsevarmuudella kuin mihin on edellytyksiä.
suurempisuurenpiKaikille adjektiiveille
suurestikinsuurestikkinKaikille adjektiiveille
suurin piirteinsuurinpiirtein
sveitsinsaksasveitsin saksa, Sveitsinsaksa, Sveitsin saksaKielikello 3/1989
sydämellinensydämmellinen
symbioosisympioosiMolemminpuolisesti hyödyllinen yhteiselämä.
synonyyminen, synonyymisenasynonyymisenäSamamerkityksinen.
synteesi, synteesinäsynteesinaYhdistävä menetelmä, yhdistäminen.
säiesäije
sääolot, sääsuhteetsääolosuhteet
taaksepäintaakseppäin
taimmainen, taaimmainen, takimmainenSuomen kielen lautakunta 1999.
tarkoit|taa, -ustarkot|taa, -us
tasoit|taa, -us, -ella, -telutasot|taa, -us, -ella, -telu
tavuittaintavuttain
teekäänteekkäänKaikille verbeille
teenpä, teinpä, teenpäs, teinpästeempä, teimpä, teempäs, teimpäsKaikille verbeille
teepä. teepästeeppä, teeppäsKaikille verbeille
tehdä johtopäätös, päätellävetää johtopäätös
tehdä|kin, -kääntehdä|kkin, -kkäänKaikille verbeille
tehdäänpätehdäämpäKaikille verbeille
tehnee, ei tehnetekenee, ei tekeneMahdollisesti tekee, luultavasti ei tee.
tehtäneen, ei tehtänetehtäneeKaikille verbeille
tekemättäilman tekemättä (kaksoiskielto)Kaikille verbeille
tekijätekiäKaikille verbeille
teroit|taa, -interot|taa, -in
terve tuloa, käy myös tervetuloa
ThaimaahanThaimaaseen
tiedot|taa, -ustiedoit|taa, -us
tieteiden välinen, tieteidenvälisyyspoikkitieteellinen, poikkitieteellisyys(mieluummin ei näin)
tinnitustinnitysKorvien soiminen.
tippua (ks. pudota)
toisin kuin, toisin sanoentoisinkuin, toisinsanoen
toisin päintoisinpäin (mieluummin ei näin)
totta kaitottakai (mieluummin ei näin)
totuudenmukainentotuuden mukainen
tuiki tavallinentuikitavallinenNSSK: tuiki adv. erittäin, ylen, kerrassaan, täysin, tyystin.
tukkeutuatukkiutua
tulla tehdyksitulla tehtyäKaikille verbeille
tuskinpatuskimpa
tutkijatutkia
tyhjiötyhjö (erit. fysiikka, tekniikka, ei suositeltava)
tähänastinentähän astinen
täkyn (kantasana täky)tädyn
tällainentälläinen
tällä hetkellä, tällä lailla, tällä tavallatällähetkellä, tällälailla, tällätavalla
tämänhetkinen, käy myös tämän hetkinen (ja vastaavat)
tänne päin, tännepäin
tässä kohtaa, tässä tapauksessa, tässä yhteydessätässäkohtaa, tässätapauksessa, tässäyhteydessä
ulkomaalainenulkolainenMyös adjektiivina, Suomen kielen lautakunta 1999.
ulkomainen (vrt. kotimainen)ulkolainen (vrt. kotilainen)
ulospäinulos päin
useimmitenuseinmiten, usein miten
vaientaa, vaietavaijentaa, vaijeta
vaijerivaieri
vain (esim: tule vain)vaan (ei yleiskielessä, esim: tule vaan)
vajavainenvajaavainen
valhevale
valokiilavalokeila
valot|taa, -usvaloit|taa, -us
vaniljavanilija, vanillija, vanilia, vanillia
varmaan, varmasti (epäilyksettä), varmaankin, varmastikin (luultavasti)varmastikkin
varta vastenvartavasten
varoittava (jkn, joka varoittaa), varottava (jkn, jota pitää varoa)
vastikään, vast'ikään
veloit|taa, -usvelot|taa, -us
vieläviellä
vieri vieressävierivieressä (mieluummin ei näin)
vihkiäiset (mutta vihkijä)vihkijäiset
viikoittainviikottain
viimeisin (toistaiseksi viimeinen)Suomen kielen lautakunta 1999.
viimeksi mainittuviimemainittu
viipeen, viiveen; viivettä (kantasana viive)viipettäSuomen kielen lautakunta 1995.
viitoit|taa, -usviitot|taa, -us
viivoit|taa, -inviivot|taa, -in
virusviirus
vuor|i, -en (maastossa), vuor|i, -in (vaatteessa)
vuoroittain, vuoroittainenvuorottain, vuorottainen
vuoron peräänvuoronperään (mieluummin ei näin)
vähintäänvähintäin
yhtä aikaa, yhtaikaayhtäaikaa
yhtä kaikki, yhtäkaikkinenyhtäkaikki (mieluummin ei näin)
yhtä kuinyhtäkuin
yhtäkkiä, yht'äkkiä (lähinnä lyriikassa)yhtä äkkiä (eri merkitys)
yksiniitinenyksiniittinen
yksinomaanyksin omaan
yksioikoinenyksioikeinen
yleensäkinyleensäkkin
yleiskieli (yl. hyvä yleiskieli)kirjakieli (väistyvä termi)
yllin kyllinyllinkyllin
yllä mainittuyllämainittu
yllä olevaylläoleva
ylöspäinylös päin
Oikein
Väärin
Lisätietoja


Yleiset lyhenteet. tunnukset ja symbolit

Laajempi lyhenneluettelo löytyy Kotuksen sivulta
aamupäivällä, alempi palkkausluokkaap.
aiemmin tapahtuneen kokemusdéjà-vu (jo nähty)
alkuaan, alkaenalk.
also known as, tunnetaan myös nimelläaka
anno Domini, Herran vuonnaa.D., A.D.
ante meridiem, ennen puoltapäivääa.m.
arkisto, arkisinark.
arkkiark
asianomainenao.
asukas, asunto, asemaas.
asunto-osakeyhtiöas.oy.
care of, osoitteessa, jnkn luonac/o
circa, noinca, c:a
desibelidB
edellä mainittuem.
edustaja, edellinen, edelläed.
eli (mieluummin lyhentämättä)l.
ennen ajanlaskun alkuaeaa.
ennen Kristuksen syntymääeKr.
entinene., ent.
et cetera, muita, ym., jne.etc.
euro (mieluummin lyhentämättä. ks. myös)€ [euron merkki], e
exempli gratia, esimerkiksie.g.
high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen (yleensä äänentoistosta)Hifi, hifi
honoris causa, kunnian vuoksi, kunnia-h.c.
huomautus, huomaahuom.
iltapäivälläip.
inch, tuumain.
ja niin edelleenjne.
jatkoa, jatkuujatk.
jonkin tapaan, mukaan, mukainenà la jokin
jälkeen ajanlaskun alunjaa.
jälkeen Kristuksen syntymänjKr.
kansainvälinenkv.
kansainvälinen yksikköky
kappalekpl
katsoks.
kelloklo
kihlakunta, kirkonkyläkk.
kommandiittiyhtiöky.
kuukausikk
kyseessä oleva, kysymyksessä olevako.
lisensiaatti, lisätty, lisäyslis.
luokkalk.
lyhenne, lyhennettylyh.
lähettäjä, lähemminläh.
mieluummin, mieluitenmiel.
mukaan luettu, moottorilaivaml.
muun muassamm.
niin kutsuttunk.
niin sanottu, nuorisoseurans.
nimimerkkinimim.
nimittäin, nimitettynim.
noinn.
nota bene, huomaaN.B.
numeronro
omaa sukuao.s.
oman toimen ohellaoto.
omistaja, omistaaom.
osakeyhtiöoy.
osoite, osastoos.
palkkausluokka, pääluokka, puolilihava(a) (kirjap.)pl, pl.
paremminpar.
parsek (pituuden yksikkö, parallaksisekunti)pc
pascal (paineen yksikkö)Pa
per annum, vuodessap.a.
personal computer, mikrotietokonePC
pinta-alapa.
pitää ollapo.
pluralis, monikkopl.
post meridiem, puolenpäivän jälkeenp.m.
post scriptum, jälkikirjoitusPS
puheenjohtajapj.
puheenjohtajistopjsto
puolestapsta
päivämääräpvm.
päivänäpnä
rekisteröity yhdistysry.
ruokalusikallinenrkl
samas:a
samoins:n
sentti (euron sadasosa, mieluummin euron osina, tilanne vielä epävakaa)snt, c
seurakuntasrk.
syntynytsynt.
tai (mieluummin lyhentämättä)t.
tai jotain sellaistatjs.
tai muutm.
tai muu sellainentms.
televisioTV, tv
toiminimitmi
toisin sanoents.
unidentified flying object, tunnistamaton lentävä esineUFO
usein, useaus.
vakinainen, vakuutusvak.
valokuvannutvalok.
vastausta pyydetäänVp, VP
vertaavrt.
viikkovk
viime kuuvk.
viimeksi mainittuvm.
vuonnav.
vuorokausivrk
vuosiv
väliaikainenva.
yhdistysyhd.
yhteensä, yhteinen, yhteisestiyht.
yksikköhinnan merkkià
yksityinenyksit.
yleinen, yleisesti, yleensäyl.
ylimääräinenylim.
ynnä muutaym.

No comments: