Sunday, July 10, 2011

Lukemaan opettamisen menetelmiä suomessa

Netistä kopioitua materiaalia.
LUKEMAAN OPETTAMISEN MENETELMÄT
ANALYYTTISET MENETELMÄT
¨ Edetään kokonaisuudesta osiin: lauseista sanoihin, sanoista tavuihin, tavuista kirjaimiin ja äänteisiin
¨ Kokonaismenetelmä, sanamenetelmä
SYNTEETTISET MENETELMÄT
¨ Edetään osista kokonaisuuteen: äänteistä ja kirjaimista tavuihin, sanoihin ja lauseisiin.
¨ Osamenetelmä

SYNTEETTISIÄ ELI OSAMENETELMIÄ
¨ Kirjaintavausmenetelmä
¨ - Äännetavausmenetelmä
¨ - Liukumismenetelmä
¨ - Oivallusmenetelmä
¨ - Lihottamismenetelmä
¨ - KÄTS-menetelmä


KIRJAINTAVAUSMENETELMÄ

¨ Käytössä vielä 80-luvulla
¨ Ensin opetellaan kirjaimen muoto ja nimi
¨ Sitten tavataan kirjainten nimillä
¨ Esim. koo-ii-äs-kis-äs-aa-sa
¨ -Sahataan edestakaisin, mikä kuormittaa muistia
¨ -Opettelussa ei käytetä hyväksi kuunteluaÄÄNNETAVAUSMENETELMÄ

¨ Äänne, tavu, sana
¨ Kirjain opetellaan äänteen merkkinä
¨ Korostetaan äänteen ja kirjaimen nimen eroa
¨ Tavataan äänteiden nimillä
¨ Esim. /kis/ kis /s//a/ sa

¨ Tavu, sana
LIUKUMISMENETELMÄ

¨ Kiinnitetään erityisesti huomiota kirjainta vastaavaan ääntöliikkeeseen, jota venyttämällä liu’utaan tavun äänteestä toiseen ja kootaan tavuista sana k-iii-sss kis sss,a sa
¨ Painottaa tavua, joka puheen luonnollisen rytmin perusyksikkö
¨ Oikeinkirjoituksessa saattaa olla ongelmia (liikaa kirjaimia venyttämisen vuoksi)OIVALLUSMENETELMÄ (Linda Heiskanen)

¨ Lähdetään liikkeelle puheesta, äänteiden erottelusta kuullun perusteella (auditiivinen havainto)
¨ Sitten tutkitaan, miten äänne syntyy (artikulaatio, peilit)
¨ Sitten näytetään miten kirjain kirjoitetaan (visuaalinen havainto), mutta ei nimetä kirjainta
¨ Drilliharjoitukset tärkeitä myös merkityksettömillä tavuilla

"Jatkuva vuorovaikutus lukemisen ja kirjoittamisen välillä! Kootaan ja puretaan!"
Kirjoittamisessa tavuttaminen tärkeintä. Harjoitellaan rytmin avulla, esim. taputtamalla tai vaikkapa hyppimällä narua.


LIHOTUSMENETELMÄ

¨ Aloitetaan kuuntelusta
¨ Opetellaan kirjaimet äänteiden merkkinä
¨ Ääntöliikkeitä hyväksi käyttäen opetellaan liittämään uudet äänteet aikaisemmin opittuihin
¨ Tutkitaan, miten uusi äänne vaikuttaa opittuihin äänteisiin ja äänneyhdistelmiin
¨ Tavudrillejä
¨ Esim. Ota suuhun t ja sano i, saat ti. Mitä saat, kun lisäät sen loppuun l? Saat til. Mitä saat kun lisäät vielä k? Saat tilk
KÄTS-MENETELMÄ (Sakari Karppi)

¨ Analyyttis-synteettinen sekamenetelmä
1. Kirjaimen muuttaminen äänteeksi
2. Äänteiden yhdistäminen
3. Tavun hahmottaminen
4. Sanan hahmottaminen
Kaikilla neljällä tasolla opetus ja oppiminen tapahtuvat tunnistamisen kirjoittamisen ja lukemisen kautta
1.Tunnistaminen kirjain-äänetasolla
- Harjoitellaan kirjainta vastaavaa äännettä assosioimalla se kehyskertomuksen avulla johonkin oppilaille tuttuun ääneen, esim. kertomus käärmeestä, joka sihisee.
- Tuotetaan yhdessä äännettä vastaava ääni s.
- Nimetään sitä vastaava kirjain.
2. Kirjoittaminen kirjain-äännetasolla
- -Kehyskertomusta käytetään myös kirjaimen suunnan ja muodon opetteluun.
- - Kirjainta piirretään ensin ilmaan tauluun yms. ja vasta sen jälkeen viivastolle.
-
- -Sanelun avulla varmistetaan, että äänteen muuttaminen kirjaimeksi onnistuu.
- 3. Lukeminen kirjain-äännetasolla
- - Luetaan erillistä äännettä.
- - Tunnistetaan irtokirjain esim. sormella selkään piirrettynä.
Tavutasolla:
- 1.Tunnistaminen
- - Edetään lyhyistä, yksinkertaisista tavuista vaikeampiin, harjoitellaan äänteiden erottelua tavusta
- 2. Kirjoittaminen
- - Sanotaan tavu, luetellaan tavun äänteet, kirjoitetaan tavu, vahvistetaan ja tarkistetaan
- 3. Lukeminen
- - Alkuvaiheessa tavu kootaan lihottamalla
- - Toisto eli drilliharjoituksien avulla uusi äänne liitetään aiemmin opittuihin
- - Tavuttain lukemista jatketaan, kunnes sanojen oikeinkirjoitus on opittu.
Sanatasolla:
- 1. Tunnistaminen
- - Pääpaino tavuerottelussa, esim. Sanotaan sana ja tunnistetaan siitä ensimmäinen/viimeinen tavu
- 2. Kirjoittaminen
- -Keskeistä tavuerottelu, sanotaan ensin koko sana ääneen, sen jälkeen sanotaan ja kirjoitetaan tavu kerrallaan.
- 3. Lukeminen

- Sanat luetaan liukumalla tavu kerrallaan.
ANALYYTTINEN LPP-MENETELMÄ

- LUKEMAAN PUHEEN PERUSTEELLA
- Lähtee oppilaiden kokemuksista, ajattelusta ja vuorovaikutuksesta
- Kokonaismenetelmä, sanamenetelmä
1. KESKUSTELUVAIHE
- Keskustelua yhteisestä aiheesta
- Ideana se, että ryhmällä on yhdessä laajempi sanavarasto kuin yksittäisellä oppilaalla
- Vuorotellen puhuminen, toisten seuraaminen ja kuunteleminen
- Oikeat nimitykset, käsitteiden luokittelua
2. SANELUVAIHE
- Tavoitteena saada oppilaat huomaamaan puheen ja kirjoituksen yhteys
- Opettaja kirjoittaa taululle oppilaiden saneleman kirjoituksen. Aloitetaan otsikosta.
- Oppilaat toistavat kirjoitusta hitaasti sana sanalta sitä mukaa kuin opettaja kirjoittaa.
- Jokainen lause toistetaan vielä puhenopeudella
- Lopuksi koko teksti luetaan ääneen.
3. LABOROINTIVAIHE
- Opettaja valitsee tekstistä kohtia, joita tarkastellaan.
- Hän kirjoittaa sanoja, tavuja ja kirjaimia erillisille paperiliuskoille
- Tavoitteena kielellisen tietoisuuden kehittäminen
- Teksti luetaan ensin uudelleen yhdessä ja siitä keskustellaan
- Liuskoilla olevia sanoja, tavuja ja äänteitä käsitellään ja etsitään, missä kohtaa tekstiä ne esiintyvät.
4. UUDELLEENLUKEMISVAIHE
- Jokainen oppilas saa monisteena saneluvaiheessa syntyneen tekstin.
- Oppilaat tarkastelevat tekstiä itsenäisesti ja piirtävät siitä kuvan.
- Samaan aikaan opettaja tarkastelee tekstiä jonkun oppilaan kanssa kahden kesken.
- Teksti luetaan yhdessä. Opettaja tukee ja auttaa.
5. JÄLKIKÄSITTELYVAIHE
- Luetaan saneltu teksti jälleen. Oppilaat alleviivaavat ne sanat, jotka mielestään osaavat jo lukea.
- Kukin oppilas lukee opettajalle valitsemansa sanat ja saa sanakortit, joihin kirjoittaa sanat lyijykynällä niin hyvin kuin osaa. Opettaja tarkistaa sanat ja sen jälkeen oppilas kirjoittaa sanat tussilla ja painaa kirjaimet mieleen.
- Opettaja sanoo jonkin sanoista, oppilas luettelee sanan kirjaimen ja jos tämä onnistuu, hän piirtää kuvan kortin toiselle puolelle.
- Kortti laitetaan sanalaatikkoon. Opettaja kontrolloi myöhemmin, muistaako oppilas vielä sanan. Vasta sitten sana laitetaan oikealle paikalle aakkosjärjestykseen sanalaatikkoon.
- Kirjainten opiskelu LPP-menetelmässä
- Jokainen oppilas harjoittelee kirjaimia itsenäisesti haluamassaan järjestyksessä haluamallaan vauhdilla.
- Luokassa mallikortit, joissa piirtämisjärjestys on merkitty nuolin


MUITA ANALYYTTISIÄ MENETELMIÄ

- Kokosanamenetelmä
- perustana sanahahmoteoria: sana hahmotetaan ikään kuin kuvana, käytetään hyväksi ulkomuistia ja asiayhteyttä, aluksi 70-70 sanan perussanasto
- Sanaryhmämenetelmä
- Lausemenetelmä
- Lause on mielekäs kokonaisuus ymmärtämisen kannalta, sanojen lisääminen tai muuttaminen lauseessa.

No comments: