Tuesday, May 3, 2011

Ääniverbejä, J. Pahikkalan

«Nykysuomen sanakirjasta» löytyvät jatkuvaa ääntä merkitsevät ise-verbit

\
a
e
i
o

u
y

ä
ö
¢-h


ähistä
öhistä
h-hhohista
huhistaj-hjohista
k-h
kahista

kihistä
kohista
kuhista

kähistä
köhistä
p-h


pihistä
pohista
puhista


pöhistä
r-h
rahista


rohista


rähistä
röhistä
s-h


sihistä
sohista
suhista

sähistä

t-htohista
tuhista


töhistä
v-h


vihistä


¢-k
ukista

äkistä
ökistä
m-k
mukista


mökistä
v-k


vikistä


¢-l
ulista

älistä
ölistä
h-l

helistä
hilistä
holista
hulista

hälistä
hölistä
j-ljolista

jylistä


k-l
kalista

kilistä
kolista
kulistam-lmolista
mulista


mölistä
p-lpolista
pulista

pälistä
pölistä
s-lsolista

h-m
humista
hymistä


j-m
jumista
jymistä


k-m


kimistä
komista
kumistam-m
mumista
mymistä


p-m
pamista


pomista
r-m
ramista


romista

rymistä
rämistä
römistä
s-m
sumistat-mtömistä

¢-n


inistä


ynistä


k-n


känistä


h-phopistahöpistä
j-p
jupistak-p
kapista


kopista
l-p


lipistä
lopista


läpistä
löpistä
r-p
rapista

ripistä
ropista
s-p


sipistä
sopista
supista


söpistä
t-ptöpistä

¢-r
urista

äristä
öristä
h-rhorista
hurista
hyristä
häristä
höristä
j-rjorista
jurista
jyristä


k-r


kiristä
korista
kurista

käristä
köristä
l-r


liristä
lorista
lurista


löristä
m-r
marista


morista
murista
myristä
märistä
möristä
n-r
narista

niristä

nurista

näristä

p-r


piristä
porista
purista

päristä
pöristä
s-r


siristä
sorista
surista

säristä

t-r


tiristä

turista

täristä
töristä
v-r


viristä


h-thotista
j-t

jytistä


k-t


kitistä

l-t


litistä
lotista


lätistä

m-t
mutistan-t
natista

nitistä

r-t
ratista

ritistä
rotista
rutista
rytistä
rätistä

v-t


vitistä


h-v
havista


Huom. verbien etuääntiöisyys e- ja i-sarakkeessa (vrt. e-ilmiö http://www.wakkanet.fi/%7Epahio/aA/e.html).

No comments: