Saturday, March 26, 2011

Esseen kirjoittamisen ohjeita

Pasi Jääskeläinen

Ohjeita esseen suunnitteluunESSEEN SUUNNITTELU

1) SISÄLTÖJEN KOKOAMINEN. Käytä tähän riittävästi aikaa ja vaivaa, kehittele metodeja kuulustella aihettasi. (Mind map, sana-assosiaatiolista, tajunnanvirtakirjoittaminen jne.)
2) NÄKÖKULMAN ETSIMINEN. Näkökulma syntyy perusteellisen ajatteluprosessin kautta. Tutki keräämiäsi sisältöjä avoimin mielin, tee havaintoja, esitä kysymyksiä, pohdi erilaisia tapoja hahmottaa ilmiötä
3) KÄSITTELYTAVAN KEHITTELEMINEN. Mieti, millainen juonto aiheen käsittelyyn sopii. Kun sinulla on hyviä ajatuksia ja sisältöjä, seuraava askel on keksiä hyvä tapa kytkeä ne toisiinsa esitykseksi, jonka kautta lukijasi kokee samat oivallukset kuin sinäkin.
4) MUISTA RAJATA. Et voi sanoa aiheesta kaikkea. Tehtävänanto rajaa, lisäksi valitsemasi käsittelytapa voi toteuttaa tehtävänannon monella eri tavalla.

JUONTO: Tyyli, sävy, ilmaisutapa, suhtautumistapa aiheeseen. Voit kuvitella tietynlaisen hahmon ikään kuin juontamaan dokumenttielokuvaa – miten aiheesta puhuisi esimerkiksi lempisarjasi päähenkilö tai lukemasi kirjan kertoja…

RAKENNE: Kouluesseessä on noin 6 – 8 kappaletta. Voit rajata kappaleesi eri tavoin: yksi kappale voi vyöryttää esille kymmeniä esimerkkejä ilmiöstä, toinen keskittyä yhteen olennaiseen näkökulmaan jne. (Sanamääräsuositus on 500 - 600 sanaa. Vältä liian lyhyitä ja liian pitkiä kappaleita.)

HAVAINNOLLISUUS: Hyvä essee toimii sekä ajatusten että konkretian tasolla. Älä esitä väitettä havainnollistamatta sitä. Älä juutu konkretiaan nousematta yleiselle ja jopa filosofiselle tasolle. Kerro, kuvaile, näytä, pohdi, kysy, väitä – ja ennen kaikkea herätä kysymyksiä.

KIELI: Ilmaisun tulee olla selkeää, sujuvaa, rytmikästä, kiinnostavaa… Selkeys on tärkein piirre. Älä kikkaile turhaan: kielikuvien käyttö pitää hallita, muuten ne vain sekoittavat, eivät avaa kuten tarkoitus olisi. MUISTA RETORISET KEINOT MYÖS ESSEESSÄ! (Kolmiportaiset luettelot, listaukset ja vastakkainasettelut tuovat ryhtiä niin ajatteluun kuin kieleenkin.)

ELÄMYKSELLISYYS: Muista, ettei esseen tarkoitus ole kuvata ajatteluprosessiasi. Se on ajatteluprosessin lopputulos, jonka tarkoitus on tarjota lukijalle valaiseva elämys määrätystä aiheesta.ERILAISIA ALOITUSTAPOJA:

1) Suoraan asiaan! Pääteema tuodaan esille jo heti ensimmäisessä virkkeessä.
2) Pääkäsitteen määrittely.
3) Konkreettinen tapausesimerkki.
4) Kuvaus: aiheeseen liittyvä tilanne, tapaus tai yksityiskohta.
5) Sitaatti tai sanonta.
6) Retorinen kysymys.
7) Kärkevä väite.
8) Vastakohta-asettelu.
9) Historiallisen, yhteiskunnallisen tai yleismaailmallisen taustatiedon esittely.

ERILAISIA LOPETUSTAPOJA:

1) Kokoava tiivistelmä. (Eri sanoin kuin käsittelykappaleissa, ehkä myös välähdys erilaisesta näkökulmasta.)
2) Oletetut seuraukset pohdistusta asiasta.
3) Johtopäätökset.
4) Vertailu jononkin muuhun aihepiiriin.
5) Sitaatti, sanonta, kärkevä väite tai jokin muu sovellettu aloitustapa.
6) Kehä kiinni: paluu aloitukseen

ERILAISIA SISÄLLÖLLISIÄ LEGOPALIKOITA TEKSTEIHIN (näitä pitää löytyä jokaisesta idealaarista mahdollisimman paljon):

• Käytännön esimerkit, tositapaukset, omat kokemukset, keksityt jutut
• Jaottelut, ryhmittelyt, luokittelut
• Määritelmät
• Kuvaukset, luonnehdinnat
• Kysymykset, väitteet, huudahdukset, toteamukset, vastaukset
• Perustelut, selitykset, täsmennykset, lisäykset
• Sitaatit, lainaukset, viittaukset
• Vertailut, rinnastukset
• Yleistykset, siirtymät konkreettisesta esimerkistä yleiselle tasolle
• Siirtymät yleiseltä tasolta konkreettisiin esimerkkeihin
• Johtopäätökset, yhteenvedot
• Tuntemukset, oivallukset, huomiot

Muista, että hyvä teksti vaikuttaa lukijaan: huvittaa, naurattaa, suututtaa, järkyttää, liikuttaa, havahduttaa, kiehtoo, innostaa, vetoaa, ilahduttaa… Esseessä et vain vastaa esitettyyn kysymykseen (kuten reaaliaineiden esseevastauksissa ja tekstitaidon kokeessakin), vaan johdatat lukijasi pohtimaan aihetta monipuolisesti (tehtävänannon mukaisesti tietysti) näyttämällä asioita, osoittamalla yhteyksiä ja kausaliteetteja, havainnollistamalla, vetämällä johtopäätöksiä, perustelemalla, herättämällä kysymyksiä jne.

No comments: