Tuesday, January 4, 2011

Joskus ongelmallisia sanoja

Seuraavassa luetellaan aakkosjärjestyksessä eräitä taivutusmuotoja, johdoksia ja yksittäisiä sanoja, jotka aiheuttavat kielenkäyttäjille joskus ongelmia. Nuoli osoittaa oikeaan tai parempaan ilmaukseen, norminvastainen tai huonompi ilmaus on lainausmerkeissä. Vaihtoehtoisten ilmausten välissä on yhtäläisyysmerkki. (Itkonen 1992; Kielikello; Suomen kielen perussanakirja.)
 • air bag  = turvatyyny (vrt. turvavyö, turvaistuin)
 • ala-asteelainen t. ala-astelainen
 • allekkain, alakkain  < "alekkain"
 • alinomaa < "alinomaan"
 • asemasta t. asemesta
 • aterimet 'veitsi, haarukka ja lusikka yhdessä'
 • avoimuus < "avoimmuus"
 • burn out [böönaut] = työuupumus, henkinen uupumus
 • CD-ROM t. cd-rom  =  CD-tietolevy, romppu
 • edistää, auttaa < "edesauttaa"
 • "edesvastuu" > vastuu
 • elämäkerta < "elämänkerta"
 • entistää < "entisöidä"
 • enää < "enään"
 • erikois- t. erityis- (esim. erikois- t. erityisasema)
 • erottaa < "eroittaa"
 • "etukäteis-" > ennakko (esim. ennakkoarvio)
 • evätä : epään : epäsin : evättiin = kieltää
 • faksi = telekopio, telekopiolaite
 • filee : fileen : fileetä < "filettä"
 • hajottaa < "hajoittaa"
 • heprea < "hebrea"
 • huomioida nykyään myös merkityksessä 'ottaa huomioon'
 • Internet : Internetin : Internetiin (huom. iso alkukirjain ja taivutus)
 • irrottaa < "irroittaa"
 • jogurtti, jukurtti < "jugurtti"
 • jäänne 'relikti, rudimentti' (esim. saimaannorppa, ihmisen häntäluu)
 • jäännös 'jostakin määrästä jäljelle jäänyt erä'
 • kaikinpuolinen < "kaikenpuolinen"
 • kalkkeutua t. kalkkiutua
 • kansatiede < "kansantiede"
 • karkottaa < "karkoittaa"
 • kattamus t. kattaus 'se mikä pöytään on kerralla katettu'
 • kehottaa < "kehoittaa"
 • keino- esim. keinokastelu, keinosiemennys, keinomunuainen; vrt. teko-
 • kiihottaa < "kiihoittaa"
 • kirjoittaa < "kirjottaa"
 • know-how [nouhau] = osaaminen, asiantuntemus, tietämys, taitotieto (< "tietotaito")
 • koollekutsuja < "kokoonkutsuja"
 • kraavi < "graavi"
 • kulttuurinen, kulttuuri- < "kulturelli"
 • kuulostaa < "kuullostaa"
 • käytänne 'käytössä oleva menettelytapa'
 • käytäntö 'käytössä olevien menettelytapojen kokonaisuus'
 • "liudentua" > lieventyä, heikentyä, laimentua, haihtua (muulloin kuin fonetiikan terminä)
 • lobata = suhteilla
 • lähiaikoina 'pian tulevaisuudessa'; vrt. viime aikoina 'lähimenneisyydessä'
 • maadoittaa t. maattaa 'yhdistää mahan sähköä johtavasti'
 • marksilainen, marksismi t. marxilainen, marxismi
 • "matalapalkkainen" > pienipalkkainen
 • mitali < "mitalli"
 • monesti < "monasti"
 • monta t. montaa (esim. Täällä ei ole monta t. montaa asiakasta.)
 • ohikulkutie < "ohitustie"
 • ohjaaminen, ohjailu < "ohjanta"
 • "oikoluku" > korjaus-, oikaisuluku
 • "oikovedos" > korjaus-, oikaisuvedos
 • ongelmat, ongelmisto, problematiikka < "ongelmatiikka"
 • pakottaa < "pakoittaa"
 • piirustus < "piirrustus"
 • pingottaa < "pingoittaa"
 • pisteittää < "pisteyttää"
 • "pitäytyä" > pitää kiinni, pysytellä, nojautua, noudattaa
 • "poikkitieteellinen" > tieteidenvälinen, monitieteinen
 • portfolio = työkansio, näytekansio, näytesalkku
 • prosentti  'sadasosa, sadannes'
 • prosenttiyksikkö 'prosenttilukuja vertailtaessa käytettävä absoluuttinen, ei suhteellinen yksikkö'
 • psyyke : psyyken : psyykeä < "psyykettä"
 • purkamo < "purkaamo"
 • "pääsääntöisesti" > yleensä, tavallisesti, normaalisti, enimmäkseen, useimmiten
 • pöytäkirjantarkastaja < "pöytäkirjantarkistaja"
 • ravitsemis- esim. ravitsemisala, ravitsemisliike
 • ravitsemus- esim. ravitsemuskasvatus, ravitsemusneuvonta, ravitsemustiede, ravitsemusterapia
 • reflektoida = harkita, mietiskellä
 • rehottaa < "rehoittaa"
 • romani t. romaani = mustalainen
 • romppu = CD-ROM
 • ruoka : ruoan t. ruuan
 • ryväs : rypään : ryvästä = kasauma, rykelmä, tiheä joukko
 • "saada aikaiseksi" > saada aikaan
 • saada tehdyksi t. saada tehtyä
 • samastaa t. samaistaa
 • samastua t. samaistua
 • seuranta t. seuruu
 • sillään, siltään, silleen t. sinänsä < "sinällään, sinältään, sinälleen"
 • silottaa < "siloittaa"
 • suosittaa t. suositella
 • taempana, taempi < "taaempana", "taaempi"
 • taimpana, ta(k)immainen < "taaimpana", "taaimmainen"
 • taitotieto = osaaminen, asiantuntemus, tietämys, know-how [nouhau]
 • tallentaa  'ottaa talteen'
 • tallettaa 'panna talteen'
 • taltioida 'arkistoida asiakirjoja'
 • teko- esim. tekojalka, tekosilmä, tekohampaat, tekosydän; vrt. keino-
 • Thaimaa : Thaimaahan < "Thaimaaseen"
 • tieteidenvälinen, monitieteinen < "poikkitieteellinen"
 • "tietotaito" > osaaminen, asiantuntemus, tietämys, taitotieto, know-how [nouhau]
 • tulla tehdyksi t. tehtyä
 • tunnettuus 'tunnettuna oleminen'
 • ulkomainen < "ulkolainen"
 • "uutisoida" > kertoa, tiedottaa, välittää tietoja, lähettää t. välittää uutisia
 • vieroittaa < "vierottaa"
 • viini : viinin : viiniä < "viintä" (alkoholijuoma; vrt. viini : viinen : viintä 'nuolikotelo')
 • viive : viipeen t. viiveen
 • virtuaalitodellisuus = tekotodellisuus, näennäistodellisuus

No comments: