Monday, November 29, 2010

Puhekielestä

Puhekielestä

Maahanmuuttajat joutuvat etupäässä tekemisiin puhekielen kanssa. Me opettajat painotamme, että suomea yleensä kirjoitetaan kuten sanotaan, - ja tottahan se onkin. Maahanmuuttaja joutuu kuitenkin kuulemaan erilaista kieltä, myös eri puolilla maata, - mitä hän sitten kurssilla opiskelee. Tässä on muutamia esimerkkejä yleisestä puhekielestä, joka usein on tullut nuorten kielestä. Monesti yleispuhekielessä on aineksia alueen murteesta:

Piirre Puhekieli Kirjakieli
d
meijän, teijän, heijän
viijen/viien
d:n monet murrevaihtoehdot
meidän, teidän, heidän
viiden
ts
itte, ite
mettä
itse
metsä
a, ä -loppu taloo taloa
imp. y. 3. pers. sano sanoi
akt. 2. partis. tullu tullut
3. inf. ill. meneen menemään
omistusliitteet mun, sun, sen/hänen kirja, meidän kirja, teijän kirja, heijän kirja minun kirjani/sinun kirjasi, hänen kirjansa, meidän kirjamme, teidän kirjanne, heidän kirjansa
yks. 3. pers kondit. tulis, menis, tekis tulisi, tekisi, menisi
yks. 1. pers. mä(ä) meen minä menen
yks. 2. pers.
sä meet
sinä menet
yks. 3. pers. se menee/mennee hän menee
mon. 1. pers. (prees)
 perfekti
me mennään
me on (ollaan) menty
me menemme
olemme menneet
mon. 2. pers. te meettä te menette
mon. 3. pers. ne/noi menee/mennee he menevät
yks. 3. pers. ja muut konsonanttikahdentumat
Y ja M 3. imperfekti
mennee, tullee, purree
hakkee…, kol(o)me kallaa
hän sano, ne sano
menee, tulee, puree
hakee… kolme kalaa
hän sanoi, he sanoivat
pikapuhemuodot
mää/mä, sää/sä, se
tää, nää
onks
son, soli
ei oo
mullon, sullon, hällon
musson, munnon
muhun, suhun
meillon, teillon, niillon
meilloli…
mulla, sulla, hällä
tuu kattoon
rupes sataan/sattaan
täs talos
mä meen
kaks tal(l)oo
hypättii nar(r)uu
kauheet menoo
mum pitäs duunaa
pitäs järkkää
tulis luk(k)ee
yks, kaks, kolme...
yy, kaa, koo...


minä, sinä
tämä, nämä
onko
se/hän on, se/hän oli
ei ole
minulla, sinulla, hänellä on
minussa on, minun on
minuun, sinuun
meillä, teillä, heillä on
meillä oli…
minulla, sinulla, hänellä
tule katsomaan
rupesi satamaan
tässä talossa
minä menen
kaksi taloa
hyppäsimme narua
kauheata menoa
minun pitäisi tehdä
pitäisi järjestää
tulisi lukea
yksi, kaksi, kolme

rektiot alkaa tekemään alkaa tehdä
uusia johtimen käyttöjä

ninkuttelu ja täytesanat
aggressiivi
julkkis
Hesari
niinku, totanoin,
Mitään siellole
Vittu...

julkisuuden henkilö
Helsingin Sanomat
ikäänkuin, (turhia usein)
Siellä ei ole mitään.
Turha vahvistus!

Keksi lauseita, joissa käytät näitä ja vastaavia sanoja. Keksi lisää ja argumentoi vastaan, jos mielestäsi jokin muoto esittämässäni on virheellinen tai puutteellinen. Olen myös kiinnostunut saamaan lisää tyypillisyyksiä.

2 comments:

Unknown said...

Alkaa tekemään (alkaa tekee)

Unknown said...

Ja kaikki kysyvät muodot. Mennääks, tehääks, oliks. Esim, tehääks ruokaa?