Sunday, August 30, 2009

Tavut, vokaaliyhtymät laskettu tavuiksi

HA HE HI HO HU HY HÄ HÖ JA JE JI JO JU JY JÄ JÖ KA KE KI KO KU KY KÄ KÖ LA LE LI LO LU LY LÄ LÖ MA ME MI MO MU MY MÄ MÖ NA NE NI NO NU NY NÄ NÖ PA PE PI PO PU PY PÄ PÖ RA RE RI RO RU RY RÄ RÖ SA SE SI SO SU SY SÄ SÖ TA TE TI TO TU TY TÄ TÖ VA VE VI VO VU VY VÄ VÖ HAH HEH HIH HOH HUH HYH HÖH JAH JOH JUH JYH JÄH KAH KEH KIH KOH KUH KYH KÄH LAH LEH LIH LOH LUH LYH LÄH MAH MUH MYH MÖH NAH NEH NIH NUH NYH NÄH PAH PEH PIH POH PUH PYH PÄH PÖH RAH REH RIH ROH RUH RYH RÄH RÖH SAH SIH SOH SUH SÄH SÖH TAH TEH TIH TOH TUH TYH TÄH TÖH VAH VEH VIH VOH HAK HEK HIK HOK HUK HÄK HÖK JAK JEK JUK KAK KEK KIK KOK KUK KÖK LAK LEK LIK LOK LUK LYK LÄK MAK MEK MIK MOK MUK MYK MÖK NAK NEK NIK NOK NUK NYK NÄK PAK PEK PIK POK PUK PÖK RAK REK RIK ROK RUK RÄK SAK SEK SIK SOK SUK SYK SÄK TAK TEK TIK TOK TUK TYK TÄK TÖK VAK VEK VIK VOK VUK VYK VÄK HAL HEL HIL HOL HUL HYL HÄL HÖL JAL JEL JIL JOL JUL JYL JÄL JÖL KAL KEL KIL KOL KUL KYL KÄL KÖL LAL LEL LIL LOL LUL LYL MAL MEL MIL MOL MUL MYL MÄL MÖL NAL NEL NIL NOL NUL NÄL NÖL PAL PEL PIL POL PUL PYL PÄL PÖL RAL REL RIL ROL RUL RÄL RÖL SAL SEL SIL SOL SUL SYL SÄL TAL TEL TIL TOL TUL TYL TÄL TÖL VAL VEL VIL VOL VUL VYL VÄL VÖL HAM HEM HIM HOM HUM HYM HÄM JAM JEM JIM JOM JUM KAM KEM KIM KOM KUM KYM KÄM KÖM LAM LEM LIM LOM LUM LÄM MAM MEM MIM MOM MUM MÄM MÖM NAM NEM NIM NUM PAM PEM PIM POM PUM RAM REM RIM ROM RÄM SAM SEM SIM SOM SUM SYM SÄM TAM TEM TIM TOM TUM TYM TÄM VAM VEM VIM HAN HEN HIN HON HUN HÄN JAN JEN JIN JON JUN JYN JÄN KAN KEN KIN KON KUN KYN KÄN KÖN LAN LEN LIN LON LUN LYN LÄN MAN MEN MIN MON MUN MÄN MÖN NAN NEN NIN NON NUN NYN NÄN NÖN PAN PEN PIN PON PUN PYN PÄN PÖN RAN REN RIN RON RUN RYN RÄN RÖN SAN SEN SIN SON SUN SYN SÄN SÖN TAN TEN TIN TON TUN TYN TÄN TÖN VAN VEN VIN VON VUN VYN HAP HEP HIP HOP HUP HYP HÖP JAP JIP JOP JUP KAP KEP KIP KOP KUP KYP KÄP KÖP LAP LEP LIP LOP LUP LYP LÄP MAP MEP MOP NAP NEP NIP NOP NUP NYP NÄP PAP PEP PIP POP PUP RAP REP RIP ROP RYP RÄP SAP SEP SIP SOP SUP SÄP TAP TEP TIP TOP TUP TYP TÖP VAP VIP HAR HER HIR HOR HUR HYR HÄR JAR JER JOR JUR JYR JÄR KAR KER KIR KOR KUR KYR KÄR LAR LER LOR LÄR MAR MER MIR MOR MUR MYR MÄR MÖR NAR NIR NOR NUR NYR NÖR PAR PER PIR POR PUR PYR PÄR PÖR RUR SAR SER SIR SOR SUR SYR SÄR SÖR TAR TER TIR TOR TUR TYR TÄR TÖR VAR VER VIR VOR VÄR HAS HES HIS HOS HUS HYS HÄS JAS JES JIS JOS JUS JYS JÄS KAS KES KIS KOS KUS KYS KÄS KÖS LAS LES LIS LOS LUS LYS LÄS MAS MES MIS MOS MUS MYS MÄS NAS NES NIS NOS NUS NYS NÄS NÖS PAS PES PIS POS PUS PYS PÄS RAS RES RIS ROS RUS RYS RÄS RÖS SAS SES SIS SOS SUS SYS SÄS SÖS TAS TES TIS TOS TUS TYS TÄS TÖS VAS VES VIS VOS VUS VYS VÄS HAT HET HIT HOT HUT HYT HÄT HÖT JAT JET JIT JOT JUT JYT JÄT JÖT KAT KET KIT KOT KUT KYT KÄT KÖT LAT LET LIT LOT LUT LYT LÄT LÖT MAT MET MIT MOT MUT MYT MÄT MÖT NAT NET NIT NOT NUT NYT NÄT NÖT PAT PET PIT POT PUT PYT PÄT PÖT RAT RET RIT ROT RUT RYT RÄT RÖT SAT SET SIT SOT SUT SYT SÄT SÖT TAT TET TIT TOT TUT TYT TÄT TÖT VAT VET VIT VOT VUT VYT VÄT VÖT HAA HEA HIA HOA HUA JAA JEA JIA JOA JUA KAA KEA KIA KOA KUA LAA LEA LIA LOA LUA MAA MEA MIA MOA MUA NAA NEA NIA NOA NUA PAA PEA PIA POA PUA PYA RAA REA RIA ROA RUA SAA SEA SIA SOA SUA TAA TEA TIA TOA TUA VAA VEA VIA VOA VUA HAE HEE HIE HOE JAE JEE JIE JUE KAE KEE KIE KOE KUE KYE LEE LIE LUE MEE MIE NEE NIE NÄE PAE PEE PIE PUE RAE REE RIE RUE SAE SEE SIE SUE SÄE TAE TEE TIE TUE VEE VIE HAI HEI HII HOI HUI HYI HÄI JAI JEI JII JOI JUI JYI JÄI JÖI KAI KEI KII KOI KUI KYI KÄI KÖI LAI LEI LII LOI LUI LYI LÄI LÖI MAI MEI MII MOI MUI MYI MÄI MÖI NAI NEI NII NOI NUI NÄI NÖI PAI PEI PII POI PUI PYI PÄI PÖI RAI REI RII ROI RUI RYI RÄI RÖI SAI SEI SII SOI SUI SYI SÄI SÖI TAI TEI TII TOI TUI TYI TÄI TÖI VAI VEI VII VOI VUI VYI VÄI VÖI HIO HOO HUO JAO JOO JUO KAO KIO KOO KUO LEO LIO LOO LUO MAO MIO MOO MUO NEO NIO NOO NUO PIO POO PUO RAO RIO ROO RUO SEO SIO SOO SUO TAO TEO TIO TOO TUO VIO VOO VUO HAU HEU HIU HOU HUU JAU JOU JUU KAU KEU KIU KOU KUU LAU LEU LIU LOU LUU MAU MEU MIU MOU MUU NAU NEU NIU NOU NUU PAU PEU PIU POU PUU RAU REU RIU ROU RUU SAU SEU SIU SOU SUU TAU TEU TIU TOU TUU VAU VEU VIU VOU VUU HEY HYY HÄY HÖY JYY JÄY KEY KIY KYY KÄY KÖY LEY LYY LÄY LÖY MYY MÄY MÖY NYY NÄY NÖY PEY PYY PÄY PÖY REY RIY RYY RÄY SYY SÄY TEY TYY TÄY VEY VYY VÄY VÖY HIÄ HÄÄ HÖÄ JEÄ JYÄ JÄÄ JÖÄ KEÄ KIÄ KÄÄ LEÄ LIÄ LYÄ LÄÄ LÖÄ MEÄ MIÄ MÄÄ NÄÄ PEÄ PIÄ PYÄ PÄÄ PÖÄ REÄ RIÄ RYÄ RÄÄ RÖÄ SEÄ SIÄ SYÄ SÄÄ SÖÄ TEÄ TIÄ TYÄ TÄÄ TÖÄ VEÄ VIÄ VYÄ VÄÄ HIÖ HYÖ HÖÖ JIÖ JÖÖ KIÖ KYÖ KÖÖ LIÖ LYÖ LÖÖ MIÖ MÖÖ NYÖ PYÖ PÖÖ RIÖ RYÖ RÖÖ SIÖ SYÖ SÖÖ TIÖ TYÖ TÖÖ VIÖ VYÖ KAAP JEEP KIEP SEEP HEIP HOIP HUIP SAIP SIIP SUIP TEIP JUOP KUOP TUOP JOUP KUUP HIER KIER PIER HIIR LIIR PIIR VUOR JUUR SÄÄR HAAT HEAT JAAT KAAT KEAT KOAT LAAT LEAT LIAT LOAT MAAT MEAT MUAT NAAT NUAT PAAT PEAT PIAT PUAT RAAT REAT RIAT ROAT SAAT SEAT SIAT SOAT SUAT TAAT TEAT TIAT TOAT VAAT VEAT VIAT HAET HEET HIET HOET JAET JEET KEET KOET KYET LEET LIET LUET MEET MIET NEET NÄET PAET PEET PIET PUET REET RIET RUET SEET TEET TIET TUET VEET VIET HAIT HEIT HIIT HOIT HUIT HYIT HÄIT JEIT JOIT JUIT JÄIT JÖIT KAIT KEIT KIIT KOIT KUIT KYIT KÄIT KÖIT LAIT LEIT LIIT LOIT LUIT LYIT LÄIT LÖIT MAIT MEIT MIIT MOIT MUIT MYIT MÖIT NAIT NEIT NIIT NOIT NUIT NÄIT NÖIT PAIT PEIT PIIT POIT PUIT PYIT PÄIT RAIT REIT RIIT ROIT RUIT RYIT RÄIT RÖIT SAIT SEIT SIIT SOIT SUIT SYIT SÄIT TAIT TEIT TIIT TOIT TUIT TYIT TÄIT TÖIT VAIT VEIT VIIT VOIT VUIT VYIT VÄIT VÖIT HIOT HOOT HUOT JAOT JOOT JUOT KAOT KIOT KOOT LEOT LIOT LOOT LUOT MAOT MIOT MOOT MUOT NEOT NIOT NOOT NUOT PIOT PUOT RAOT RUOT SEOT SIOT SUOT TAOT TEOT TIOT TUOT VIOT VUOT HAUT HEUT HUUT JAUT JOUT JUUT KAUT KEUT KIUT KOUT KUUT LAUT LEUT LUUT MAUT MEUT MOUT MUUT NAUT NEUT NUUT PAUT PEUT PIUT POUT PUUT RAUT REUT RIUT ROUT RUUT SAUT SEUT SIUT SOUT SUUT TAUT TEUT TIUT TOUT TUUT VAUT VEUT VUUT HEYT HYYT JÄYT KEYT KYYT KÄYT KÖYT LEYT LYYT LÄYT LÖYT MYYT MÄYT MÖYT NYYT NÄYT NÖYT PEYT PYYT PÄYT PÖYT REYT RYYT RÄYT SYYT SÄYT TEYT TYYT TÄYT VEYT VYYT HÄÄT HÖÄT JÄÄT JÖÄT KEÄT KÄÄT LEÄT LÄÄT MÄÄT NÄÄT PEÄT PÄÄT REÄT RYÄT RÄÄT SEÄT SYÄT SÄÄT TEÄT TÄÄT VEÄT VIÄT VÄÄT HIÖT HÖÖT JÖÖT KÖÖT LIÖT LYÖT MIÖT RIÖT RÖÖT SYÖT SÖÖT TIÖT TYÖT TÖÖT VIÖT VYÖT HAAS RAAS RIES SEES SÄES VEES HOIS HUIS HYIS HÄIS JEIS JOIS KEIS KOIS KUIS LAIS LOIS LYIS LÄIS MAIS MEIS MOIS MUIS MYIS MÄIS MÖIS NAIS NEIS NIIS NOIS NUIS NÄIS NÖIS PAIS PEIS PIIS POIS PUIS PYIS PÄIS PÖIS RAIS REIS RIIS ROIS RUIS RYIS RÄIS RÖIS SAIS SEIS SIIS SOIS SUIS SYIS SÄIS SÖIS TAIS TEIS TIIS TOIS TUIS TYIS TÄIS TÖIS VAIS VEIS VIIS VOIS VUIS VYIS VÄIS VÖIS HIOS HOOS HUOS JAOS JUOS KIOS KOOS KUOS LIOS LOOS LUOS MAOS MIOS NUOS PIOS POOS PUOS RUOS SEOS SUOS TAOS TEOS TUOS HAUS HIUS HOUS HUUS JAUS JOUS JUUS KAUS KEUS KOUS KUUS LAUS LEUS LIUS LOUS LUUS MAUS MEUS MOUS MUUS NAUS NEUS NOUS NUUS PAUS PEUS POUS PUUS RAUS REUS RIUS ROUS RUUS SAUS SEUS SUUS TAUS TEUS TIUS TOUS TUUS VAUS VEUS VUUS HYYS HÖYS JYYS JÄYS KEYS KYYS KÄYS KÖYS LEYS LYYS LÄYS LÖYS MYYS MÄYS MÖYS NYYS NÄYS PEYS PYYS PÄYS REYS RYYS RÄYS SYYS SÄYS TEYS TYYS TÄYS VEYS VYYS HÄÄS JÄÄS KÄÄS LÄÄS NÄÄS PEÄS PÄÄS RÄÄS SÄÄS TÄÄS VÄÄS JÖÖS KYÖS RYÖS SYÖS TYÖS TÖÖS VYÖS HAAN HEAN HOAN HUAN JAAN JOAN KAAN KEAN LAAN LEAN LIAN LOAN MAAN MEAN NAAN NOAN NUAN PAAN PIAN PUAN RAAN REAN RUAN SAAN SIAN SOAN SUAN TAAN VAAN VIAN HAEN HEEN HIEN HOEN JEEN KEEN KOEN LEEN LIEN LUEN MEEN NEEN NIEN NÄEN PEEN PIEN PUEN RAEN REEN RIEN SEEN SIEN SUEN TEEN TIEN TUEN VEEN VIEN HAIN HEIN HIIN HOIN HUIN HYIN JAIN JEIN JIIN JOIN JUIN JYIN JÄIN JÖIN KAIN KEIN KIIN KOIN KUIN LAIN LEIN LIIN LOIN LUIN LYIN LÄIN LÖIN MAIN MEIN MIIN MOIN MUIN MYIN MÄIN MÖIN NAIN NEIN NIIN NOIN NUIN NÄIN NÖIN PAIN PEIN PIIN POIN PUIN PYIN PÄIN RAIN REIN RIIN ROIN RUIN RYIN RÄIN SAIN SEIN SIIN SOIN SUIN SYIN SÄIN SÖIN TAIN TEIN TIIN TOIN TUIN TYIN TÄIN TÖIN VAIN VEIN VIIN VOIN VUIN VYIN VÄIN VÖIN HION HOON HUON JAON JOON JUON KAON KION KOON KUON LEON LION LOON LUON MAON MION MOON MUON NEON NION NOON NUON PION POON RAON RION ROON SEON SION SOON SUON TAON TEON TION TOON TUON VION VOON VUON HAUN HUUN JUUN KUUN LUUN MUUN NUUN POUN PUUN RUUN SUUN TIUN TUUN VUUN KYYN KÄYN KÖYN LYYN MYYN NYYN NÄYN PYYN RYYN SYYN TYYN TÄYN VYYN HÄÄN JÄÄN KÄÄN LEÄN LÄÄN MÄÄN NÄÄN PÄÄN RYÄN RÄÄN SÄÄN TEÄN TÄÄN VEÄN VIÄN VÄÄN HYÖN HÖÖN KÖÖN LYÖN LÖÖN MÖÖN PÖÖN RÖÖN SIÖN SYÖN SÖÖN TIÖN TYÖN TÖÖN VIÖN VYÖN HAAL JAAL KAAL LAAL MAAL NAAL PAAL RAAL SAAL SEAL TAAL VAAL VIAL HEEL HIEL JAEL JEEL KEEL KIEL LEEL MIEL NEEL NIEL PAEL PEEL PIEL REEL SEEL SIEL TEEL TIEL TUEL VEEL HAIL HEIL HIIL HOIL HUIL HYIL HÄIL JAIL JEIL JIIL JOIL JUIL JÄIL KAIL KEIL KIIL KOIL KUIL KYIL LAIL LEIL LIIL LOIL LUIL LYIL LÖIL MAIL MEIL MIIL MOIL MUIL MYIL MÄIL NEIL NIIL NOIL NUIL NÄIL PAIL PEIL PIIL PUIL PYIL PÄIL RAIL REIL RIIL ROIL RUIL RÄIL RÖIL SAIL SEIL SIIL SOIL SUIL SYIL SÄIL SÖIL TAIL TEIL TIIL TOIL TUIL TYIL TÄIL TÖIL VAIL VEIL VIIL VOIL VUIL VYIL VÄIL VÖIL HIOL HUOL JAOL JOOL KOOL KUOL LEOL LOOL NOOL NUOL PUOL RAOL SUOL TEOL TUOL VIOL VUOL HAUL HUUL JUUL KUUL LUUL MAUL MUUL PUUL SUUL TUUL KYYL NÄYL PYYL SYYL JÄÄL PÄÄL RÄÄL SÄÄL TÄÄL MAAM LUEM NÄEM PUEM TAEM TEEM TIEM TUEM VEEM VIEM HAIM HOIM KEIM KUIM LEIM LOIM LUIM LÖIM MYIM MÖIM NAIM NEIM NIIM NOIM NÄIM PUIM RIIM ROIM RYIM SAIM SEIM SOIM SUIM SYIM TEIM TOIM TUIM VEIM VOIM HOOM JUOM KOOM LUOM SUOM TUOM LUUM RUUM TUUM MYYM NÄYM PYYM LÄÄM KÖÖM SYÖM HAAK JAAK KAAK LAAK NAAK PAAK RAAK SAAK TAAK TEAK VAAK VIAK HEEK HIEK JEEK KEEK KIEK LEEK LIEK LUEK MIEK NIEK PEEK PIEK REEK RIEK SEEK SIEK TEEK TIEK TUEK VEEK HEIK HOIK HUIK HÄIK JEIK JOIK KAIK KEIK KIIK KOIK KUIK LAIK LEIK LIIK LOIK LUIK LÄIK MAIK MEIK MIIK MOIK MUIK NAIK NEIK NIIK NOIK NUIK NÄIK PAIK PEIK PIIK POIK PUIK PÄIK RAIK REIK RIIK ROIK RUIK RÄIK SAIK SEIK SIIK SOIK SUIK SÄIK TAIK TEIK TIIK TOIK TUIK TYIK TÖIK VAIK VEIK VIIK VOIK VUIK VYIK VÄIK HIOK JAOK JUOK KOOK KUOK LEOK LUOK MAOK MIOK MUOK NUOK RUOK SEOK TAOK TEOK TUOK VUOK HAUK HIUK HOUK JAUK JOUK KIUK KOUK KUUK LAUK LEUK LIUK LOUK LUUK MAUK MOUK MUUK NAUK NEUK NIUK NOUK PAUK PEUK PIUK POUK PUUK RAUK RUUK SAUK SOUK SUUK TAUK TEUK TIUK TOUK TUUK JÄYK KYYK MÖYK NÄYK PYYK REYK SYYK SÄYK HÄÄK KÄÄK LÄÄK NÄÄK PÄÄK RÄÄK SÄÄK VÄÄK HYÖK KYÖK KÖÖK PYÖK TYÖK A E I O U Y Ä Ö AH EH IH OH UH YH ÄH ÖH AK EK IK OK UK YK ÄK ÖK AL EL IL OL UL YL ÄL ÖL AM EM IM OM UM YM ÄM ÖM AN EN IN ON UN YN ÄN ÖN AP EP IP OP UP YP ÄP ÖP AR ER IR OR UR YR ÄR ÖR AS ES IS OS US YS ÄS ÖS AT ET IT OT UT YT ÄT ÖT AA EE II OO UU YY ÄÄ ÖÖ AI AU EI EU IE OI OU UI UO YI YÖ ÄI ÄY ÖI AAK AAT AAL AAR EES UUT UUH ÄÄK ÄÄN AIT AIS AUT YÖT YÖN YÖL YÖK HELK HILK HOLK HULK HÖLK JULK KALK KALT KELK KILK KILT KOLK KOLT NALK MÖLK NILK NULK PALK PELK POLS PILT PILK POLK POLT PULK PULS PÖLK SILK SOLK SYLK TALK TALT TELK TELT TERS TILT TILK TULK VALT VALS VALP VELT VILK VILT VOLT VÄLT HAMP HEMP HIMP HIMS HOMS JAMS KAMP KEMP KIMP KOMP KUMP KYMP KÄMP LAMP LEMP LIMP SUMP SYMP TEMP TIMP TOMP TUMP HANT HINT JENK KANT KANS KENT KONT KUNK KUNT KYNT KÄNT KÄNK KÖNT KÖNK LANT LANK LANS LENS LINS LINT LINK LONK LUNT LYNK LÄNK MANK MENK MINT MINK MONT MUNK PANK PANT PENT PENT PINK PONT PUNK PUNS PUNT PYNT PÖNT PÖNK RANK RENT RENS RINK RONK RONT RUNK RUNT RÄNK SANK SANT SENK SENS SINK SINT SYNK SYNT SÄNK SÖNK TANK TANT TANS TENT TUNK TÖNK VANK VANT VENT VINK VINT VINS HARP HIRT HORK HORS HURS HYRS JURK JURT JYRK JÄRK KARK KART KERK KERT KIRK KIRS KIRP KORK KORT KURK KURT KURS KÄRK KÄRT MARK MARS MART MERK MORK MURK MYRK MYRT NARK NART NIRK NORK NORS NORT NURK NYRK NÖRT PARK PERT PIRK PORK PORT PURK SERK SIRK SORK SORT SÄRK SÖRK SÖRS TARK TART TERK TERT TERS TIRK TORK TORT TURK TYRK TÖRK TÄRK VERK VIRK VIRT VÄRK

No comments: